Heerlijke Nieuwe Wereld: het einde van auto’s met verbrandingsmotoren

De EU-verordening is nog niet juridisch bindend, maar in verschillende lidstaten wordt de geplande geleidelijke afschaffing van verbrandingsmotoren vanaf 2035 niet zonder meer toegejuicht. Vooral het niet toestaan van alternatieve klimaatneutrale aandrijvingen, zoals e-brandstoffen in verbrandingsmotoren, wordt door velen

Bron: Nieuwssite e52.nl