Nieuwe batterij kan industriële restwarmte heel lang opslaan

De wereldwijde toename van de energievraag en de klimaatverandering maken de geleidelijke afschaffing van fossiele energie onvermijdelijk. Ook vragen de huidige geopolitieke ontwikkelingen om snelle oplossingen. Een bouwsteen die nog ontbreekt, zijn methoden voor de langetermijnopslag van overtollige hernieuwbare

Bron: Nieuwssite e52.nl