Wat nou stippen aan de horizon? Je moet omhoog kijken!

Aan iedere managementtafel valt de zinsnede wel eens: de stip op de horizon. Als je het gemiddelde MT-lid vraagt die stip op de horizon letterlijk te visualiseren dan wordt meestal een beeld beschreven van een horizon met een ondergaande

Bron: Nieuwssite e52.nl