Plan voor kleinschalig hotel aan de Amstel in volgende fase

[AMSTELVEEN] Het college van B en W heeft een volgende stap gezet om de ontwikkeling van een kleinschalig hotel met maximaal 24 kamers aan Amsteldijk Zuid 183 mogelijk te maken. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. De locatie ligt nabij Nes aan de Amstel, ter hoogte van de plek waar aan de overkant het riviertje de Waver op de Amstel uitkomt. Het college wil met de initiatiefnemers een overeenkomst sluiten waarmee geregeld wordt aan welke voorwaarden de ontwikkeling moet voldoen en welke bijdrage betaald moet worden ter vergoeding van kosten die de gemeente moet maken. 

Het boetiekhotel moet op de plek komen waar nu nog een oude boerderij staat. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moeten de huidige woning en de stallen gesloopt worden. Het bouwplan omvat ook een bargedeelte/ontbijtzaal, een spa/wellnessruimte en voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

De gemeenteraad had de de locatie langs de Amstel eerder al aangewezen als een zoeklocatie voor een kleinschalig hotel. Door het realiseren van dit initiatief aan de Amsteldijk Zuid 183 wordt hier volgens het college invulling aan gegeven.

B en W hadden er twee jaar geleden al mee ingestemd om de plannen verder uit te werken. Het in onderling overleg uitwerken van het initiatief van exploitant heeft echter meer tijd in beslag genomen dan vooraf gedacht. Na het opstellen van het schetsontwerp van het bouwplan en het onderzoek naar de ruimtelijke en financiƫle haalbaarheid van het bouwplan, zijn partijen overgegaan tot het opstellen van de overeenkomst om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Over de beoogde ontwikkeling in het buitengebied van Amstelveen hebben ook diverse overleggen plaatsgevonden met de provincie Noord-Holland. De provincie is bereid om medewerking te verlenen aan het initiatief van exploitant omdat het past binnen de geldende omgevingsverordening. De Dorpsraad Nes aan de Amstel is ook op de hoogte gesteld van het initiatief en heeft aangegeven geen bezwaren te hebben.

Om het bouwplan planologisch mogelijk te maken, wordt een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Als alles volgens de planning verloopt, kan de gemeenteraad in de raadsvergadering van februari 2023 een besluit nemen over het bestemmingsplan.

Het bericht Plan voor kleinschalig hotel aan de Amstel in volgende fase verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl