‘t Gilde luidt de noodklok over hogere bouwkosten en trage procedures

[GORINCHEM] Door de gestegen bouwkosten wordt de nieuwbouw van ‘t Gilde fors duurder. Verder vreest de school dat bij langer uitstel de kosten nog verder oplopen. Verder verwijt het schoolbestuur de gemeente dat de procedures te lang op zich laten wachten. 

Zo verwijt het schoolbestuur de gemeente dat ze de bestemmingsplanprocedure niet adequaat heeft opgepakt. Zo werd al in april 2021 de aanvraag voor bestemmingsplanwijziging ingediend, maar werd pas in januari 2022 het voorontwerp gepubliceerd. Normaliter is hier vier tot zes weken voor nodig. Terwijl het technisch ontwerp in die tijd gereed is gekomen, moet nu gewacht worden op de verdere bestemmingsplanprocedure. Ook bestaat nog onduidelijkheid over de verdeling van de kosten voor het bouwrijp maken van het terrein. Daar bovenop komt nog dat de gemeente nog geen besluit heeft genomen over een sportvoorziening op het terrein. Het schoolbestuur maant de gemeente tot spoed, vooral omdat de huidige school niet meer voldoet. 

Om de nieuwbouw niet verder te vertragen wordt de gemeenteraad nu gevraagd om een extra voorziening op te nemen in de perspectiefnota 2023-2026 die de hogere kosten moet opvangen. Om hoeveel geld het precies gaat, wordt nog niet benoemd in de raadsinformatiebrief. De school zelf spreekt al over een overschrijding van twee miljoen na afronding van de technische ontwerpfase. De gemeente heeft hiervoor een taakstellende bezuiniging van 450.000 euro voorgesteld. Als de raad akkoord gaat, kan het schoolbestuur verder met de aanbesteding. Zo kan voorkomen worden dat de bouwkosten nog verder oplopen. Het schoolbestuur houdt voor de raadsleden op 10 mei een informatiebijeenkomst in ‘t Gilde. 

Februari 2020 ging de raad akkoord met de nieuwbouw. Aanvankelijk was een bedrag van 18.5 miljoen euro nodig voor een school van 700 leerlingen. Door de extra groei tot 750 leerlingen moest de gemeente ook toen al één miljoen euro extra uittrekken voor de nieuwbouw.

Het bericht ‘t Gilde luidt de noodklok over hogere bouwkosten en trage procedures verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl