Opnieuw Vogelgriep in Lunteren: 90.000 dieren geruimd

[LUNTEREN] Bij een bedrijf met opfok leghennen in Lunteren is maandag vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 90.000 dieren op het besmette bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) 

In de 1-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen de 3 kilometerzone liggen 32 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende 14 dagen intensief gemonitord op signalen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een aantal van de bedrijven in de 3 kilometerzone is al meegenomen in de screening en monitoring na andere besmettingen in het gebied.

In de 10-kilometerzone liggen nog 248 andere pluimveebedrijven; voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in zones waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd, na de besmettingen in Voorthuizen, Lunteren en Barneveld. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Omdat het besmette bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt – en om het risico op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden- , geldt ook een vervoersverbod voor risicovogels in regio 10 Gelderse Vallei Zuid die al was ingesteld na de besmetting in Barneveld op 15 april 2022. Daarnaast geldt nog het vervoersverbod voor risicovogels voor regio 7 Gelderse Vallei Noord. Op het vervoersverbod voor risicovogels in regio 7 en regio 10 geldt, onder strikte voorwaarden, een uitzondering voor vervoer naar de slacht en het vervoer van eendagkuikens.

Daarnaast gelden regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

In het kader van de besmetting op de locatie in Lunteren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen. Deze eventuele aanvullende maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online kanalen van het ministerie van LNV gemeld.

[ELF BESMETTINGEN VOGELGRIEP SINDS 12 APRIL – RUIMINGEN OP 42 BEDRIJVEN]

– [Maandag 2 mei, Lunteren], bedrijf met circa 90.000 opfok leghennen. In de 1-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. 

– [Donderdag 28 april, Lunteren], legbedrijf met circa 50.000 kippen. Ruiming twee andere pluimveebedrijven binnen 1-kilometerzone, aantal dieren niet bekend gemaakt (totaal 3 bedrijven)

– [Zondag 24 april, Barneveld], legbedrijf met circa 17.000 kippen. Dit bedrijf zou al preventief worden geruimd, omdat het binnen 1-kilometerzone ligt van besmet bedrijf Terschuur (23 april). Ruiming drie andere pluimveebedrijven binnen 1-kilometerzone Barnevelds bedrijf, aantal dieren niet bekend gemaakt. (totaal 3 nieuwe bedrijven)

– [Zaterdag 23 april, Terschuur], vermeerderingsbedrijf met kippen, circa 28.600 dieren, ruiming één ander pluimveebedrijf binnen 1-kilometerzone, aantal dieren niet bekend gemaakt. (totaal 2 bedrijven)

– [Vrijdag 22 april, Lunteren], pluimveebedrijf met circa 88.000 legkippen. Preventieve ruiming zeven andere pluimveebedrijven binnen 1-kilometerzone, aantal dieren niet bekend gemaakt. (totaal 8 bedrijven)

– [Donderdag 21 april, Lunteren], eendenbedrijf met circa 3.000 dieren. Preventieve ruiming zeven andere pluimveebedrijven binnen 1-kilometerzone, totaal ruim 145.000 dieren. (totaal 8 bedrijven)

– [Woensdag 20 april, Lunteren, twee pluimveebedrijven] met legkippen (dezelfde eigenaar), samen circa 280.000 dieren. Preventieve ruiming vijf andere pluimveebedrijven binnen 1-kilometerzone, aantal dieren niet bekend gemaakt. (totaal 7 bedrijven)

– [Dinsdag 19 april, Voorthuizen], pluimveebedrijf met circa 26.000 legkippen. Binnen 1-kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. (totaal 1 bedrijf)

– [Vrijdag 15 april, Barneveld], pluimveebedrijf met circa 34.000 legkippen. Preventieve ruiming zeven andere pluimveebedrijven binnen 1-kilometerzone. Samen – inclusief besmette bedrijf – naar schatting ruim 200.000 dieren. (totaal 8 bedrijven)

– [Dinsdag 12 april, Lunteren], eendenbedrijf met circa 8.500 dieren. Geen preventieve ruiming drie andere pluimveebedrijven binnen 1-kilometerzone.
(totaal 1 bedrijf)

Het bericht Opnieuw Vogelgriep in Lunteren: 90.000 dieren geruimd verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl