Eerste raadsvergadering na verkiezingen

[NUNSPEET] De eerste ‘gewone’ vergadering van de gemeenteraad na de verkiezingen is gehouden. Een aantal nieuwe raadsleden ondergingen gelijk de ‘vuurdoop’. De vergadering was kort. Binnen 32 minuten was de vijftien punten tellende vergadering afgewerkt. De fractie van PvdA/GroenLinks was tegen het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet.

Op het laatste moment was nog een agendapunt toegevoegd. Het betrof het nemen van een voorbereidingsbesluit ‘Om onzelfstandige bewoning van woningen tegen te gaan / en voor het uitsluiten van logies t.b.v. seizoenarbeiders en/of arbeidsmigranten 2022’. Dat voorbereidingsbesluit was al eerder genomen en het ontwerpbestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en  kan door de raad worden vastgesteld. Dat plan moet om de voorbereidingsbescherming te laten voortduren uiterlijk op 31 mei worden vastgesteld. Maar de gemeenteraad vergadert op 2 juni. Om nu te voorkomen dat er een paar dagen geen bescherming aanwezig zou zijn, werd het voorbereidingsbesluit even opnieuw genomen.

Nieuwe raadsleden mogen altijd een maidenspeech houden. Een oud gebruik voor een eerste woordvoering in de gemeenteraad, waarbij het nieuwe raadslid niet geïnterrumpeerd mag worden. Maar de nieuwe raadsleden hadden hun maidenspeech al in de commissie gehouden. Burgemeester Breunis van de Weerd moest de commissievoorzitters even corrigeren. Een maidenspeech wordt alleen in de gemeenteraad gehouden. Maar de nieuwe raadsleden die het woord voerden hadden geen behoefte meer aan een maidenspeech. Dat hadden ze al gedaan. Ze kwamen dus gelijk ter zake. Petra van Olst-Dekker (Gemeentebelang), Wichert Stoffer (CDA Lokaal) en Sander Kouwenberg (PvdA/GL) konden dat doen bij het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet en Gerben Pluim bij het Preventie- en handhavingsplan Alcohol en Drugs.

Het college had het bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet aangepast na een uitspraak van de rechter in een voorlopige voorziening. De echte uitspraak moet nog komen, Sander Kouwenberg was tegen nu beslissen.

Dick Baas

Het bericht Eerste raadsvergadering na verkiezingen verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl