Ingezonden brief: Geef de Rijndijk-Lekdijk terug aan de fietsers en de wandelaars

[WIJK BIJ DUURSTEDE] Fietsen en wandelen op de Rijndijk-Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen is momenteel verkeersonveilig en soms levensgevaarlijk. En er is nu een unieke kans om dat aan te pakken. Dat is de gezamenlijke conclusie na uitgebreide analyses door Willem Meijboom, verkeerskundige en de Fietsersbond-Utrechts FietsOverleg(UFO). 

De Rijndijk-Lekdijk biedt de inwoners van Wijk bij Duurstede en de Utrechtse Heuvelrug de unieke mogelijkheid om zowel op de fiets als wandelend te genieten van het mooie rivieren-landschap van de Nederrijn. En dat geldt ook voor de vele bezoekers en recreanten. Een prachtige wandel-/fietstocht over de slingerende dijkweg met uitzichten over weilanden, boerderijen en rijke natuurgebieden. Beide gemeenten hebben plannen gemaakt om dit historische rivier- en polderlandschap met zijn rijke natuurwaarden te behouden. De ontwikkeling van het Natura 2000-gebied in Wijk bij Duurstede is hier een goed voorbeeld van. 

Echter de Rijndijk-Lekdijk wordt meer en meer het monopolie van het gemotoriseerde verkeer. Voor autoverkeer is de Rijndijk-Lekdijk de ‘ideale’ sluiproute tussen Veenendaal/ Amerongen en Wijk bij Duurstede v.v. Deze automobilisten willen de drukke provinciale N-wegen mijden. De bochtige dijkweg oefent ook een sterke aantrekkingskracht uit op motorrijders: hun ritten over de dijkweg gaan gepaard met hoge tot zeer hoge rijsnelheden en veel geluidsoverlast. Vooral als ze in groepen over de dijkweg en door de dorpskernen scheuren. Ondanks het ingestelde 60km/h-regime op de dijkweg wordt de maximum-snelheid door het gemotoriseerde verkeer volledig genegeerd en vaak flink overschreden. Al in 2018 wees een verkeersonderzoek van de gemeente Wijk bij Duurstede uit dat de gemiddelde rijsnelheid op de Rijndijk-Lekdijk ca. 85km/h bedraagt met regelmatige uitschieters van 100km/h en meer. Deze veel te hoge rijsnelheden maken van de Rijndijk-Lekdijk een zeer gevaarlijke en onveilige weg. De weg op de rivierdijk is nooit aangelegd voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, wel voor aanwonenden en voor dijkonderhoud.

Het drukke en snelrijdende auto- en motorverkeer heeft fietsers en wandelaars ruwweg van de dijkweg verdrongen. Ouders zien hun kinderen niet graag op de fiets naar de Gravenbol gaan. Scholieren durven zelf of mogen niet meer van hun ouders via de dijkweg fietsen. En op de Lekdijk in Amerongen durven velen op mooie dagen niet meer te wandelen en te fietsen, zeker niet op zon- en feestdagen. Er zijn ook geen veilige stop- en passeerplekken. Voor de inwoners van Amerongen en Wijk bij Duurstede en voor de recreanten een onacceptabele situatie. De Rijndijk-Lekdijk is er voor iedereen en het moet op deze dijkweg voor fietsers en wandelaars, jong en oud, ervaren en nieuw, veilig en prettig fietsen en wandelen zijn.

Een uitdaging voor de gemeentebesturen van Wijk bij Duurstede en de Utrechtse Heuvelrug om dit levensgevaarlijke probleem op te lossen. En er doet zich nu een unieke kans voor.

De Rijndijk-Lekdijk maakt onderdeel uit van het dijkversterkingsproject ‘Sterke Lekdijk’ van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). 

Naast de waterkerende functie, heeft de dijk ook een belangrijke rol als het gaat om mobiliteit en recreatie. Voor de beide gemeentebesturen aanleiding om samen met het Hoogheemraadschap een inrichtingsplan te ontwikkelen voor een veilige dijkweg. Het Waterschap, de Provincie Utrecht en de zeven dijkgemeenten in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden hebben daarvoor de Visie Mobiliteit en Recreatie opgesteld. Met deze visie gaan de partners op weg naar een veilige en beleefbare dijkweg met als doel ‘het creëren van een aantrekkelijke en verkeersveilige weg voor fietsers en wandelaars’. Daar gaat wettelijk gezien de gemeente over, niet het HDSR of de Provincie. De gemeenten zijn de wegbeheerders van de dijkweg, HDSR is de beheerder van de dijk zelf.

Binnen het dijkversterkingsproject is er nu een unieke zgn. meekoppelkans, dat wil zeggen dat dijksversterkingsgeld ook benut kan worden voor wegverbetering. De Provincie wil deels financieel bijdragen aan o.a. de verkeersveiligheids-verbeteringen. Dijkversterkings-projecten doen zich één keer per circa 30 jaar voor. Daarom, gemeenteraden en gemeentebesturen van Wijk bij Duurstede en van Utrechtse Heuvelrug: Toon NU moed en daadkracht. 

Geef de Rijndijk-Lekdijk weer die functie waarvoor deze primair is aangelegd nl. het bereikbaar maken en ontsluiten van de langsgelegen woningen, boerderijen, bedrijven en weilanden. Sluit de Rijndijk-Lekdijk af voor auto’s en motoren, met uitzondering van aanwonenden, aanliggende bedrijven en belanghebbenden. Om te beginnen als proef gedurende de zomerperiode. Tijdens deze periode wordt het doorgaande gemotoriseerde verkeer afgewikkeld via de provinciale N-wegen in de directe omgeving.

Alleen (!) met deze auto- en motorverkeerswerende maatregel wordt het fietsen en het wandelen op de Rijndijk-Lekdijk veilig en aantrekkelijk. Het ondersteunt tevens het beleidsvoornemen van de beide gemeenten om meer mensen op de fiets te krijgen. De voordelen van deze ingreep zijn legio: veilig voor fietsers en wandelaars, aanzienlijk minder autoverkeer, het toekomstige stadsstrand is veilig bereikbaar, uitsluitend bestemmings-verkeer en geen sluipverkeer, lage rijsnelheden, minder lawaai, meer rust voor fauna/vogels, geen kapotte wegranden en gevaarlijke zijbermen met veel onderhoudskosten, geen geluid-overlast van groepen motoren en veiliger voor bestuurders van landbouwvoertuigen.

door Willem Meijboom

Het bericht Ingezonden brief: Geef de Rijndijk-Lekdijk terug aan de fietsers en de wandelaars verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl