Riviercruiseschepen brengen dit jaar drie ton in het laatje

[GORINCHEM] De gemeente Gorinchem verwacht dit jaar zo’n 300.000 euro aan havengeld te ontvangen van de 520 riviercruiseschepen die Buiten de waterpoort afmeren. In het topjaar 2019 meerden 400 riviercruiseschepen af, in het coronajaar 2020 werden 398 cruisevaarten geannuleerd, waardoor Gorinchem zo’n twee ton aan inkomsten misliep. Gorinchem ziet de riviercruises als een groeimarkt, die economische groei kan opleveren voor de stad.

Vanwege de economische spin-off wil Gorinchem samen met stichting Citymarketing en Riveer de riviercruisemarkt nog beter bedienen om zo nog meer toeristen naar de stad te lokken. Het toeristisch en recreatief vervoer over water is een belangrijke kans voor de huidige en toekomstige economische groei van Gorinchem en de regio, zo schrijft de gemeente in een persbericht. De gemeente heeft nu opdracht verleend aan riviercruiseprofessional Peter Henkes om te onderzoeken hoe meer cruiseschepen kunnen afmeren en de passagiers te verleiden de stad te bezoeken. Eerder werd in de gemeenteraad gesproken over cruiseschepen die afmeren en de passagiers per bus naar Kinderdijk brengen voor een bezoek aan het werelderfgoed. Maar De Jong Intra vakanties biedt ook een riviercruise aan met een middagbezoek aan de binnenstad met eventueel een rondleiding. 

EXCURSIES Het doel van de opdracht aan Henkes is om passagiers van schepen die in Gorinchem aanmeren langer in de stad en regio te houden, nieuwe rederijen te overtuigen van Gorinchem als excursie- en ligplaats, rederijen die andere ligplaatsen gebruiken te bewegen om Gorinchem in excursieprogramma’s op te nemen en nieuwe marktpartijen te overtuigen van de aantrekkelijkheid van Gorinchem. Henkes heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van destinatie- en productontwikkeling voor de cruisemarkt. De gemeente vertrouwt erop dat dit de volgende stap is naar het realiseren van meer economische spin-off in de riviercruisebranche. Henkes gaat actief aan de slag met het bewerken van de riviercruisemarkt. ,,Hierbij valt te denken aan beursbezoek en het organiseren van locatiebezoeken. Daarnaast gaat hij aan de slag met het verbeteren van het lokale productaanbod, zoals het begeleiden van ondernemers bij het aanbieden van een goed product dat past bij de riviercruisemarkt”, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. 

VELDBEZOEK Voor de coronapandemie was al een gestage groei te zien in het aantal riviercruiseschepen dat in Gorinchem aanmeerde. Om ervoor te zorgen dat de komende jaren meer cruisevaarten en daarmee toeristen Gorinchem aandoen, wordt de komende tijd geïnvesteerd in het bewerken van de riviercruisevaartmarkt. De gemeente Gorinchem heeft de afgelopen periode diverse marktpartijen uitgenodigd voor een zogenaamde FAM-trip, een veldbezoek waarbij deze partijen door Gorinchem en de regio zijn meegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat in overleg met Viking, de organisatie waarvan de meeste schepen in Gorinchem afkomstig zijn, een programmaonderdeel ontwikkeld wordt. Eerder maakte Mooi Gorinchem al een bidbook voor de riviercruisevaart. Ook is een online platform ontwikkeld: www.lingehavengorinchem.nl/riviercruise-gorinchem/ Sinds de verkiezing van Gorinchem tot mooiste vestingstad investeert Mooi Gorinchem meer geld in promotie van de stad met onder andere radio- en tv spotjes. ,,De lopende campagne doen we samen met de gemeente; zij hebben eenmalig 33.000 euro bijgedragen om de titel ‘Allermooiste vestingstad’ te verzilveren. De totale campagne (radio, tv, online) kost 48.000 euro; de rest komt uit ons eigen budget”, zo laat Agnes de Jong van Mooi Gorinchem weten.

AUTOSTEIGER Vanwege die inkomsten aan havengelden werd voor de coronacrisis geopperd om een autosteiger te vervangen door een steiger voor riviercruiseschepen. De autosteigers leveren de gemeente geen geld op, de cruiseschepen wel. In een eerdere verkenning werd gesteld dat het autosteiger Buiten de Waterpoort eigenlijk een autoluwe plek is en het verkeer van en naar het steiger dwars door de stad moet rijden naar de uitvalswegen. ,,Daarmee winnen we aan veiligheid in de voorhaven, omdat de riviercruiseschepen dan op de rivier kunnen blijven. Met cruisevaart maken we de steigers ook economisch aantrekkelijker omdat het havengeld oplevert”, zo schreef Gorinchem in de verkenning. De plannen voor omvorming van een autosteiger in aanlegsteiger voor de cruiseschepen zijn nu even in de ijskast gezet. ,,Voor nu ligt de focus van onze aanpak op het realiseren van meer economisch effect in Gorinchem en de regio. Dat de passagiers ook werkelijk onze stad in gaan en lokale ondernemers bezoeken. Wanneer dit succesvol blijkt, gaan we nadenken over mogelijke uitbreiding van de steigercapaciteit.” Er kunnen in Gorinchem twee passagiersschepen van ongeveer dezelfde afmetingen van maximaal 135 meter naast elkaar afmeren. 

OVERNACHTEN Voor 2022 heeft Gorinchem 520 reserveringen van riviercruiseschepen, beduidend meer dan de 400 in 2019. De cruiseschepen meren af in de voorhaven, naast de afmeerlocatie voor Riveer, de Gorinchemse veerdienst. De cruiseschepen leverden de gemeente in 2019 in totaal 162.000 euro aan havengeld op; in 2018 ging het om 155.000 euro. ,,Het max is pas bereikt als we op dezelfde tijdstippen meer dan drie aanvragen hebben voor eenzelfde tijdstip. We zien dat er schepen komen die in de middag mensen afzetten en daarna weer doorgaan. Als we kijken naar schepen die willen afmeren om te overnachten dan is er nog voldoende capaciteit”, aldus de gemeentewoordvoerder. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

.

Het bericht Riviercruiseschepen brengen dit jaar drie ton in het laatje verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl