Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat voor alle sportclubs

[HAARLEMMERMEER] Om misdragingen en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen heeft Team Sportservice Haarlemmermeer samen met verenigingen in september de Richtlijn Veilig Sportklimaat opgesteld. Op maandag 16 mei is er een bijeenkomst met zeven clubs die aan de slag gaan met dit onderwerp. Het streven is om alle sportclubs in de gemeente te laten voldoen aan de Haarlemmermeerse Richtlijn 

“Denk bij misdragingen en grensoverschrijdend gedrag aan seksueel- of machtsmisbruik, mishandeling, intimidatie of discriminatie van lhbtiq’ers of mensen met een andere huiskleur”, zegt Daphne Tervelde, coördinator Positieve Sportcultuur van Team Sportservice.

De richtlijn adviseert te zorgen voor een geschoolde vertrouwenscontactpersoon, te vragen naar een Verklaring Omtrent Gedrag aan trainers en coaches en duidelijke gedragsregels vast te leggen en kenbaar te maken. Team Sportservice helpt de clubs bij de juiste aanpak.

Tervelde: “De Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat is opgesteld in opdracht van het lokaal sportakkoord, dit in samenwerking met bestuurders, vrijwilligers van sportclubs en professionals van Team sportservice.”

“Met behulp van werksessies met bestuurders en een opiniepanel tijdens het sportcafé hebben we gepeild wat de betrokkenen belangrijk vinden op het gebied van een veilig sportklimaat. Het is belangrijk dat de richtlijn stimulerend werkt en niet een te hoge drempel opwerpt om hiermee aan de slag te gaan.”

De clubs reageerden positief, stelt Tervelde. “Ze vinden het prettig om richting te krijgen hoe te starten met het verbeteren van een veilig sportklimaat. De meeste clubs hebben al een onderdeel in orde. Met de informatie over de toolbox en de ondersteuning die Team Sportservice biedt, raken clubs geïnspireerd om de richtlijn in orde te maken.”

“We zijn pas net begonnen met implementeren. Het streven is om alle sportclubs in de gemeente te laten voldoen aan de Haarlemmermeerse Richtlijn. Daar nemen we de komende jaren de tijd voor.” 

De noodzaak van de actie is duidelijk. “Helaas zijn er enkele clubs die aan de slag zijn gegaan met het veilig sportklimaat doordat er een incident op de club heeft plaatsgevonden. Weke dat kan ik niet benoemen. Dat is in vertrouwelijkheid ter sprake gekomen.”

Het bericht Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat voor alle sportclubs verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl