Men schrijft ons: Enthousiasme voor duurzame energie

Stichting Red de Hoge Dijk waarschuwt voor de komst van vier grote windturbines en gaat in op mogelijke alternatieven.

[OUDER-AMSTEL] Windturbines kunnen prima op land, maar niet overal en er zijn goede redenen om ze bij de bijzondere vogelgebieden en bij de huizen in de gemeente te weren. De verkiezingsprogramma’s werken mogelijkheden uit. Tussen Kolen en Parijs, de fantastische en toegankelijke site van URGENDA, biedt inzicht. Hieronder een paar opties.

TUSSEN KOLEN EN PARIJS Wat opvalt in de landelijke verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, maart 2021, is dat daarin, net als in dit rapport van URGENDA, een groot accent ligt bij zon op daken, wind op zee en op besparing. Stimuleringsmaatregelen voor bedrijven om duurzaam te produceren en boetes voor vervuilers worden door vrijwel alle partijen genoemd, en door sommige partijen bovendien concreet en scherp uitgewerkt. Of de partijen zich aan hun programma’s houden, zal nog blijken. Bij lokale partijen valt op dat uitspraken over duurzame energie al gauw vaag zijn. Terwijl er juist óók voor lokale overheden veel te kiezen valt. Tussen kolen verstoken en de doelen van Parijs halen is een weg te gaan. De energietransitie heeft enthousiasme en doortastendheid nodig.

BESPAREN Alle energie die we NIET gebruiken brengt de doelen dichterbij. Landelijke maatregelen waarin ook lokale overheden vaak een rol kunnen spelen zijn: – geen datacenters meer toelaten: zij slurpen de groene energie op die Nederland zelf nodig heeft om de doelen van Parijs te halen. Zeewolde stak er een stokje voor. – verhuurders van woningen in staat stellen en/of dwingen om optimaal te isoleren, zodat opgewekte warmte gebruikt wordt, en niet meteen weer via muren en daken in de hemel verdwijnt. Het afschaffen van de verhuurdersheffing is een goede stap. – terrasverwarming ontmoedigen/ verbieden; – kopers stimuleren om te verduurzamen, en duurzame nieuwbouw plannen; – recycling op alle niveaus aantrekkelijk maken en belonen; – recycling als voorwaarde stellen van bouw; Burgers hebben invloed door landelijk de partij te kiezen die hier werk van maakt, en door overheden scherp te houden. Burgers dragen ook bij door eigen gedrag en enthousiasme. 

ZONNE-ENERGIE Als het om zonne-energie gaat, valt er voor lokale overheden veel te kiezen: – welke potentie op dak is in de gemeente nog onbenut, wat zijn de doelen en per wanneer; hoeveel wekt de gemeente op met die doelen; welke gemeenten hebben dit al berekend; halen ze hun doelen? – welke daken kunnen beschikbaar gesteld worden, hoe worden eigenaren, verhuurders en bezitters van overheidsgebouwen geïnformeerd, verleid, beloonden gedwongen om de daken ter beschikking te stellen, hoe gaat de gemeente om met schoonheids- en welstandscommissies, wat is mooi; wie krijgt een prijs; – welke andere zonne-innovaties naast zon op dak worden in de gemeente al toegepast;
– hoe zorgt de gemeente dat de op dak opgewekte energie ook door degene die investeerde gebruikt kan worden, en dat er perspectief is op rendement van de investering.

WIND OP ZEE Nederland heeft anderhalf maal zoveel zee-oppervlak als landoppervlak: een enorme taartpunt in de Noordzee is Nederlands. Nederland bouwt ver uit de kust in razend tempo windparken. Sigrid Kaag: ‘Nederland wordt leidend in Europa met wind op zee’. Op zee waait het harder en vaker en turbines kunnen hoger gebouwd worden. Eén turbine op zee kan al gauw drie tot zes turbines op land vervangen. De meeste windplannen op land waarover nu gepraat wordt zijn gemaakt in een tijd dat wind op zee veel duurder was dan wind op land. Dat is nu omgekeerd. Wind op zee is juist veel betaalbaarder geworden, er is geen subsidie voor nodig. Wind op land heeft juist zeer veel subsidie nodig. Steeds meer. Ook op zee kan er dreiging zijn voor dieren. Voorlopig wijst onderzoek uit dat er juist ook veel kansen voor vissen en schaal- en schelpdieren zijn: daar waar turbines staan, heeft pulsvissen geen kans en blijft de bodem onaangetast. Zo ontstaat een ecosysteem waarin garnaaltjes, kreeftjes en mosselen zich thuis voelen, en een voedingsbron vormen voor grotere vissen. Er zijn ziekenhuizen en gemeenten die bezig zijn een aandeel te nemen in windparken op zee, om zo in hun duurzame energiebehoefte te voldoen. Er zijn ook gemeenten die hiervoor kiezen.

AARDWARMTE EN ANDERE OPTIES Via een ingenieus systeem kan het verschil tussen de temperatuur van de grond waarop we lopen en de grond diep onder de aarde, benut worden om huizen te verwarmen. Particulieren in deze onze omgeving verwarmen zo hun huizen. In Ouder-Amstel is bodemonderzoek gedaan om te bepalen of dit op schaal kan worden toegepast. De schatting is dat in Nederland aardwarmte vanaf 2030 een rol van betekenis gaat spelen. Verschillende toepassingen worden onderzocht.

Meer informatie, www.urgenda.nl/visie/tussen-kolen-en-parijs

Stichting Red de Hoge Dijk

Het bericht Men schrijft ons: Enthousiasme voor duurzame energie verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl