Na acht jaar alsnog realisatie beloofde houtwal

[ERMELO] Door de gemeente Ermelo wordt dertigduizend euro uitgetrokken voor de aanleg van een houtwal aan de Eendenparkweg. Daarmee wordt uiteindelijk uitvoering gegeven aan een overeenkomst die 10 december 2014 is afgesloten.

De eigenaar van het perceel Eendenparkweg 27 werd toestemming verleend voor de bouw van vier woningen die landschappelijk moesten worden ingepast. Een onderdeel van de overeenkomst was de aanleg van een bos en een houtwal met een pad erdoorheen. De gemeente nam de plicht voor de aanleg van het bos en de houtwal op zich alsmede het onderhoud hiervan. De gronden werden ook eigendom van de gemeente met uitzondering van een strook van twee meter die het dichtst bij de woningen van de aanvrager liggen.

GEEN PAD Sindsdien is intern bij de gemeente gesproken over de uitvoering van de houtwal. Uitkomst is dat de aanleg van een pad tussen de houtwallen door niet uitvoerbaar is. Vanwege overhangend groen zou een houtwal met pad hoge beheerskosten met zich mee brengen. Ook zou de houtwal onvoldoende volume krijgen om van een adequate landschappelijke inpassing te spreken. In plaats van een houtwal met pad wordt een zes meter brede houtwal aangelegd.

OPGELOST De gemeente had de houtwal met pad en bos binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 moeten realiseren. Vanwege omstandigheden is het project nog niet uitgevoerd. Met name de stikstofproblematiek vormde één van de belangrijkste problemen. Maar inmiddels is alles opgelost.

De realisatie van een zes meter brede houtwal komt, zo voert het college van burgemeester en wethouders aan, de flora en fauna in het gebied rond de Eendenparkweg 27 ten goede. Daarnaast zijn er in de directe omgeving twee paden die direct aansluiten op het achterliggende gebied. Een nieuw pad, zoals aanvankelijk gepland, zou geen meerwaarde hebben.

In overleg met de eigenaar van Eendenparkweg 27 en de bewoners van de Eendenparkweg 29 is afgesproken het pad te laten vervallen. De gemeente is als toekomstig grondeigenaar verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid en het bewaken van de kwaliteit van het bos en de houtwal.

PROCEDURES Het geld dat voor het bestemmingsplan Tonselse Veld beschikbaar was, is in de afgelopen jaren voor diverse andere procedures gebruikt. Dat maakt dat er eigenlijk geen budget voor beschikbaar was. Het aan te leggen bos had eventueel ingezet kunnen worden voor boscompensatie. Er is echter geen project momenteel waaraan de boscompensatie kan worden gekoppeld.

De aanleg van de houtwal kan, zo vindt het college, echter ook niet langer worden uitgesteld. Omdat deze al acht jaar geleden zou worden aangelegd, vindt men verder uitstel onacceptabel. Het geld wordt nu gehaald uit de algemene middelen. Voor het maaien van de randen va het bos is jaarlijks vierhonderd euro nodig. De kosten van de aanleg worden meegenomen in de werkzaamheden openbaar groen en het budget groenonderhoud.

Wijnand Kooijmans

Het bericht Na acht jaar alsnog realisatie beloofde houtwal verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl