Bevrijding van Zeist gevierd met muziek en toespraken

[ZEIST] Het is op zaterdag 7 mei 2022 precies 77 jaar geleden dat Zeist bevrijd werd van de overheersing door de nazi’s. Door corona kon dit heugelijke feit niet eerder herdacht worden, maar op zaterdag 7 mei 2022 liep De Oude Kerk in Zeist vol met belangstellenden voor de jaarlijkse herdenking van de Bevrijdingsdag. 

door Piet Oskam

‘Vrijheid in Nederland, reflecties na de Russische inval in Oekraïne,’ was het thema waarover professor dr. James Kennedy een boeiende rede uitsprak. Daaraan voorafgaand verzorgde Pieter Oskam een meditatief moment, terwijl het programma verder een muzikaal karakter had.

VRIJHEID NIET VANZELFSPREKEND Professor Kennedy, universiteitshoogleraar bij Universiteit Utrecht, vroeg zich in zijn bijdrage af of het begrip vrijheid nu anders wordt beleefd en ingevuld dan twee jaar geleden óf dan 77 jaar terug. Hij schetste de periode van wederopbouw en de jaren ’60 en de daarin wisselende opvattingen over vrijheid. Eerste was er de opgave om ons land weer op te bouwen, om de vrijheid te behouden. ‘Hoe lang heeft deze houding geduurd?’ Als daarna het individualisme de boventoon voert, staat de vrijheid onder druk. ‘Je eigen leven kunnen leiden, dat is dan vooral wat vrijheid is.’ Echte vrijheid is wederkerig, benadrukte de hoogleraar met een beroep op een Bijbelwoord uit Galaten 6.

UIT HET DIENSTHUIS UITGELEID De bevrijding van Zeist kreeg tijdens de bijeenkomst aandacht in een bijdrage van de theoloog Pieter Oskam, die teruggreep op de Zeister Courant uit mei 1945. Die kopte op 5 mei in dat jaar ‘Uit het diensthuis uitgeleid’, maar wees ook bij monde van de toenmalige Zeister predikant Berkhof op de blijvende strijd tegen ‘De Duitser in ons.’ De Nederlandse samenleving werd op de proef gesteld door het Christelijke liefdesgebod, waarvan de essentie juist zelfverloochening is.’ God liefhebben boven alles, de naaste als jezelf.’ ‘Had de geest van de overheersers niet al te zeer vat op het Nederlandse volk gekregen?’ Die vraag stelde de Zeister predikant Prof. Berkhof enkele weken na het einde van de oorlog. Pieter Oskam: ‘Zijn wij ook niet vatbaar voor een manier van denken, waarin onze menselijke vermeende zekerheden allesbepalend worden en waarin voor God geen plaats meer is?’ Dat leidt niet tot fatalisme, maar tot erkenning dat God boven onze werkelijkheid staat.

MERCK TOCH HOE STERCK De muzikale invulling van de herdenkingsbijeenkomst werd verzorgd door Peter Eilander aan het orgel, Jaap Eilander achter de piano. Beiden verzorgden een aantal solo’s, waaronder het prachtige ‘Merck toch hoe sterck’ in de bewerking van Cor Kee. 

De bijeenkomst werd afgesloten met massale samenzang van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus. 

Mijn schild en de betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer, 

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar t’aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt.

Terugluisteren en -kijken:

Het bericht Bevrijding van Zeist gevierd met muziek en toespraken verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl