Nijkerk moet bijna vijf ton bijdragen aan Valleihopper

[NIJKERK] De gemeente Nijkerk moet in 2023 een bedrag van 491.227 euro bijdragen aan de Valleihopper. Dat is 10.000 euro meer dan aanvankelijk was geraamd. De extra kosten zijn een gevolg van hogere beheerskosten en een afname van de reizigersbijdragen.

De Valleihopper heeft in de jaren 2020 en 2021 te maken gehad met een flinke daling van het aantal te vervoeren personen als gevolg van de coronacrisis. Dat maakt dat in de begroting voor komend jaar wordt uitgegaan van de vervoerscijfers uit 2019. Naast de vraag of dit aantal wordt gehaald zijn er ook andere onzekerheden, zoals de inflatie door de stijging van gas- en energieprijzen, ontwikkelingen met betrekking tot corona en de onrust door de oorlog in Oekraïne. Indien de kosten hierdoor dit jaar al stijgen, worden deze voor 2023 verwerkt middels een begrotingswijziging.

MAATREGELEN De komende tijd gaan de gemeenten die deelnemen aan de Valleihopper en deze organisatie zelf aan de slag met het uitwerken van mogelijke maatregelen die bij kunnen dragen aan de algemene uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het betreft onder meer het stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners en het meer gebruik maken van de algemene voorzieningen. Zoals meer gebruik maken van de reguliere vormen van openbaar vervoer, zoals de lijnbussen en de trein. Bij zelfredzaamheid kan gedacht worden aan het meer benutten van het eigen netwerk voor benodigde reizen.

Dat moet leiden tot een financieel houdbare uitvoering van deze vorm van vervoer. Het reizigerspanel en de sociaal domeinraden worden betrokken bij de uitwerking. Door het college van burgemeester en wethouders wordt de raad voorgesteld geen zienswijzen in te dienen. Volgens hen betreft het een solide begroting waarin wordt toegewerkt naar het behoud van de Valleihopper in de toekomst. 

Door Wijnand Kooijmans

Het bericht Nijkerk moet bijna vijf ton bijdragen aan Valleihopper verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl