‘Droogte nog geen probleem door sparen water’

[BARNEVELD] Het voorjaar van 2022 verloopt tot nu toe behoorlijk zonnig en zeer droog. Waar dit in andere regio’s in Nederland tot grote problemen leidt – in Brabant is inmiddels een sproeiverbod afgekondigd – is dit op de Veluwe en binnen de gemeente Barneveld vooralsnog niet het geval. 

Jannes Bijlsma

De standen van de watergangen zijn goed op peil, stelt woordvoerder Edwin Spikkert van waterschap Vallei en Veluwe. De voorraad grondwater op de Veluwe is goed gevuld, evenals de afvoer van de beken. Dit is geen toeval, maar de uitwerking van een plan dat het waterschap opstelde naar aanleiding van de droge zomers van 2018, 2019 en 2020. ,,We hebben de peilen in de watergangen extra hoog gezet om water te sparen. In het najaar van vorig jaar is heel veel neerslag gevallen. Dat water hebben we de afgelopen maanden kunnen bewaren en we kunnen het nu gebruiken om de gronden nat te houden. Dat is echt een les die we hebben geleerd van die droge zomers.”

Ook speelt mee dat het waterschap een regeling heeft ingesteld voor particulieren en landeigenaren heeft ingesteld. ,,Dat is de regeling ‘watersparen’. Hiermee konden zij kleine stuwen aanleggen of ballonnen in duikers plaatsen om het water vast te houden. Van die subsidie is goed gebruik gemaakt.” In totaal zijn er 239 aanvragen toegewezen van 94 aanvragers. Enkele tientallen daarvan zijn uitgevoerd ten zuidwesten van het dorp Barneveld.

Vallei en Veluwe monitort de situatie continu. Het waterschap ziet nu bijvoorbeeld dat de waterovergangen tussen de Veluwe en de Gelderse Vallei op dit moment onder het jaarlijkse gemiddelde zitten. ,,Dat is niet alarmerend”, zegt Spikkert. ,,Er hoeft hier nog geen onttrekkingsverbod te worden afgekondigd. Hoe ver we daar nu vanaf zitten? Dat is moeilijk te zeggen en hangt uiteraard af van de hoeveelheid neerslag. De komende dagen worden er slechts enkele millimeters verwacht. We zullen binnenkort de balans opnieuw opmaken.”

Voor de komende periode verwacht Weerplaza dat hogedrukgebieden de boventoon blijven voeren en neerslagzones op ruime afstand van ons land blijven liggen. Weerplaza bevestigt dat het voorjaar zeer zonnig is verlopen, al wijkt de hoeveelheid neerslag niet echt af van het langjarig gemiddelde. In maart was het zeer droog in het midden en oosten van het land, maar april was juist behoorlijk nat, met op de Veluwe lokaal zo’n 90 tot 95 millimeter neerslag. Die buien vonden met name in de eerste week van april plaats, daarna bleef het lang overwegend droog.

Het bericht ‘Droogte nog geen probleem door sparen water’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl