Betere aanpak voor ontwikkelingen in zuidelijk gebied Ermelo

[ERMELO] Er komt een integrale aanpak voor de ontwikkelingen in het zuidelijk en zuidwestelijk gebied van Ermelo. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten. De kosten van het opstellen van het plan worden geraamd op drieduizend euro.

In het betreffende gebied spelen verschillende projecten. Op dit moment mist een overzicht tussen deze projecten en ook wat de consequentie en afhankelijkheid van een project in het grote geheel van het gebied. 

Recent is ook de ambitie vastgelegd dat het huidige bedrijventerrein Kerkdennen in 2050 is getransformeerd naar een woonwijk. Vanuit een integrale aanpak zijn de overkoepelende ambities in afzonderlijke uitvoeringsprojecten terug te brengen.

De aanpak kan als voorbeeld dienen voor verdere gebiedsontwikkeling in de gemeente Ermelo en aanleiding zijn om voor de gehele gemeente een verbeelding ter maken met de lopende en aankomende projecten.

Tijdens het proces kunnen nieuwe projecten zich aandienen. Deze worden echter niet meegenomen. Ook kunnen er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op bestaande projecten waardoor de planning wijzigt. Het plan wordt opgesteld binnen bestaande ambtelijke capaciteit.  Mogelijk dat het maken van een verbeelding extern wordt uitgevoerd. Daarvoor is het krediet van drieduizend euro benodigd. Het plan moet medio september gereed zijn.

Wijnand Kooijmans

Het bericht Betere aanpak voor ontwikkelingen in zuidelijk gebied Ermelo verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl