Portefeuilleverdeling nieuwe college Elburg

[ELBURG] Maandag 9 mei zijn de wethouders officieel door de gemeenteraad benoemd. Hierna heeft het kersverse college van burgemeester en wethouders de portefeuilleverdeling vastgesteld. Dit heeft geleid tot de onderstaande verdeling van de taken.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: bestuur, verkiezingen, interbestuurlijke samenwerking, externe betrekkingen en internationale samenwerking, waaronder Hanze en stedenband Haselünne, organisatie, P&O en bedrijfsvoering, crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid, handhaving.

Wethouder Henk Wessel (eerste loco; vervanger van wethouder Lyda Sneevliet): economische zaken, verkeer, openbaar groen, natuur en landschap, milieu, afval en riool, haven, (exploitatie en onderhoud), Kopse Waard, winkelcentrum ’t Harde, centrumfunctie Doornspijk.

Wethouder Willem Krooneman (tweede loco; vervanger van wethouder Bertus Jeensma): volksgezondheid, jeugd, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), subsidiebeleid, onderwijs (incl. gebouwen), accommodatiebeleid en zwembad.

Wethouder Bertus Jeensma (derde loco; vervanger van wethouder Willem Krooneman): burgerzaken en dienstverlening, communicatie en inwonerparticipatie, toerisme en recreatie, duurzaamheid, sport en buitensportaccommodaties, cultuur, inclusiviteitsbeleid en toegankelijkheid, Vesting, projectwethouder realisatie havenvisie en ontsluiting bedrijventerrein Kruismaten, gemeentekantoor.

Wethouder Lyda Sneevliet (vierde loco; vervanger van wethouder Henk Wessel): financiën, ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen), volkshuisvesting, bouwen (vergunningverlening) en welstand, aanjagen woningbouw.

Het volledige overzicht staat op: www.elburg.nl

Het bericht Portefeuilleverdeling nieuwe college Elburg verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl