Bijna drie ton rijkssubsidie voor verkeersveiligheid

[HEUVELRUG] De gemeente krijgt ruim 291.000 euro van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen. Minister Mark Harbers (VVD) heeft wel een reeks voorwaarden aan die subsidie verbonden. Verkeerswethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) zegt nog niet te weten, hoe het Heuvelrugcollege het aangevraagde geld gaat uitgeven. 

Volgens Boonzaaijer zijn er nog geen concrete projecten aan de subsidie gekoppeld. Ambtenaren bekijken nog welke gemeentelijke verkeersprojecten daarvoor in aanmerking komen. Één van de voorwaarden van het ministerie is, dat voor de betreffende werkzaamheden geen andere rijkssubsidie is verstrekt. Ook mag nog niet met de aanleg van de veiligheidsmaatregelen begonnen zijn.

GEEN DEKKING Bovendien komen reguliere onderhoudswerkzaamheden niet in aanmerking en worden ook personele kosten en grondaankopen uitgezonderd. Minstens de helft van de kosten moet door de gemeente zelf worden opgehoest. Om in aanmerking voor subsidie te komen, mag er verder nog geen dekking voor de betreffende maatregelen in de gemeentebegroting zijn gevonden. 

BEZUINIGINGSRONDE Vermoedelijk kost het niet al te veel moeite om aan die laatste eis van het ministerie te voldoen, want tijdens een eerdere bezuinigingsronde werd een groot aantal aangekondigde projecten uit het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) geschrapt. Bij de behandeling in de gemeenteraad afgelopen winter lieten Boonzaaijers ambtenaren weten, dat de impact van die bezuinigingen enorm groot is. 

MINDER ONGEVALLEN Ook andere gemeenten, provincies en waterschappen profiteren van de Haagse subsidieregeling. In totaal heeft het kabinet Rutte voor 2022 en 2023 een bedrag van maximaal 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee moeten de subsidievragers maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de kans op ongevallen te verkleinen.

door Michiel Schaaij

Het bericht Bijna drie ton rijkssubsidie voor verkeersveiligheid verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl