‘Een nieuw wandelommetje zou hier ideaal zijn’

[BARNEVELD] Bij de plannen voor de aanleg van een nieuw klein natuurgebied langs de Esvelderbeek ter hoogte van snelweg A30 bij Barneveld, wordt ook gekeken naar de realisatie van een nieuw wandelpad, dat aansluitende gebieden met elkaar verbindt. ,,Helemaal ideaal zou het zijn als we met dat wandelpad ook via een nu nog particuliere tunnel onder de snelweg door kunnen.’’

Dat stelde wethouder Bennie Wijnne donderdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Grondgebied. Het gaat hierbij om het plan voor de aanleg van twee nieuwe waterplassen langs de beek, in het gebied tussen de snelweg en de Nijkerkerweg. Deze krant maakte vorig week al melding van dit plan, waarmee zowel waterberging voor het naastgelegen bedrijventerrein Harselaar west-west wordt gerealiseerd, als natuurcompensatie plaatsvindt voor bomen die bij eerdere projecten gekapt moesten worden. De waterplassen worden dit najaar aangelegd.

Hoe de aansluitingen van verschillende wandelpaden er, in combinatie met aangrenzende gebieden, precies gaan lopen is nog niet helemaal duidelijk. Het routebureau dat het wandelnetwerk uitvoert, kijkt daar volgens de wethouder momenteel naar. ,,Het mooiste vergezicht is dat het nieuwe wandelpad aansluit op het wandelgebied langs de Esvelderbeek aan de andere kant van de Nijkerkerweg, en als je dan ook nog onder de A30 door kunt, ontstaat een mooi wandelommetje.’’ Raadslid Eric Pladdet (SGP) gaf de wethouder mee wel goed te kijken naar de verkeersveiligheid op de Nijkerkerweg. ,,Zeker voor mensen die straks vanuit de wijk Bloemendal een wandeling willen maken naar dit nieuwe gebied, is het van belang dat ze veilig over kunnen steken.’’ De wethouder zegde toe dat punt mee te nemen in de verdere plannen.

Met het plan voor de nieuwe waterberging, ontstaat er ook nieuwe natte natuur. Dat element riep bij met name Theo Bos (VVD) en Anne van der Meer (CDA) vragen op, als het gaat om risico’s op watervogels met betrekking tot verspreiding van vogelgriep. ,,Als hiermee het risico op verspreiding van het virus groter wordt, kan de gemeente dan straks aansprakelijk gesteld worden als het fout gaat?’’, wilde Bos weten. Die vraag vond de wethouder lastig te beantwoorden. ,,Maar meer in het algemeen is aantrekkingskracht voor watervogels een punt van zorg, waar we rekening mee houden. Anderzijds hebben we nu eenmaal ook de taak de waterhuishouding goed te regelen.’’ Bos vroeg de wethouder ook of de kwaliteit van het water dat afkomstig is van het industrieterrein, goed in de gaten wordt gehouden.

Het nieuwe natuurproject kost ruim een half miljoen euro. Er moet een kleinschalig landschap ontstaan met bomen en struiken, schraalland, greppels, oevers en stapstenen van poelen met begroeiing. Over de beek komt een wandelbrug. Voor het project is nog een extra bijdrage van 83.000 euro nodig uit het ontwikkelingsfonds platteland. Wat dat laatste betreft vroeg Jaap van den Top (ChristenUnie) zich hardop af of het logisch is dat dat geld uit dit potje moet komen. ,,Want het gaat om waterafvoer van Harselaar, valt dat onder ontwikkeling van het platteland?” Volgens de wethouder moet het project breder gezien worden. ,,Als het alleen maar om waterberging zou gaan, heeft Van den Top gelijk. Maar we realiseren hier ook extra natuur en wandelmogelijkheden, dus dat rechtvaardigt naar ons idee wel een bijdrage uit dit fonds.’’ Eind deze maand buigt de gemeenteraad zich over het plan.

Wouter van Dijk

Het bericht ‘Een nieuw wandelommetje zou hier ideaal zijn’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl