Aanhoudende droogte leidt nog niet tot problemen in Amstelland

[AMSTELLAND] De aanhoudende droogte leidt nog niet tot problemen in Amstelveen en omgeving. Dat laat het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) desgevraagd weten. ‘Door onze standaard toevoer van zoetwater door het Markermeer en Amsterdam-Rijnkanaal hebben we voldoende water om in de waterbehoefte van agrarische bedrijven te kunnen voorzien. Voor de weidevogels wordt het waterpeil in het reservaat in polder De Ronde Hoep extra hoog gehouden met een mobiele pomp,’ aldus een woordvoerder van het waterschap.

Het heeft sinds begin maart in het grootste deel van Nederland al niet meer flink geregend. De komende week gaan de temperaturen flink omhoog waardoor de verdamping toeneemt. Er worden wel enkele (onweers)buien verwacht, maar vooralsnog is dat een druppel op een gloeiende plaat. Het waterpeil in de grote rivieren is laag voor de tijd van het jaar en daalt naar verwachting verder, aldus de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het neerslagtekort is op dit moment op een niveau dat eens in de twintig jaar voorkomt en neemt sterk toe. 

PEIL IJSSELMEER VERHOOGD In verband met droogte zijn met name in het zuiden van het land zijn op diverse plekken sproeiverboden ingesteld. Verder heeft Rijkswaterstaat het peil van het IJsselmeer met enkele centimeters verhoogd, zodat waterwinbedrijven en de schappen water uit het meer kunnen aanvoeren als dat nodig is. 

In deze regio zijn volgens waterschap AGV geen extra maatregelen nodig. ‘De Brabantse wateren zitten op de hoge zandgronden dus een heel andere problematiek dan in laaggelegen West-Nederland waar we relatief eenvoudig water kunnen aanvoeren via het Markermeer en Amsterdam-Rijnkanaal (Lek). Met ergere droogte hebben we ook eerder te maken met een waterkwaliteitsprobleem, doordat door droogte waterstromen anders kunnen gaan lopen,’ licht Lydia Sprengers, woordvoerder van Waterschap AGV toe.

WATERKWALITEITSSCHERM In verband hiermee heeft het waterschap het waterkwaliteitsscherm 1,5 week geleden aangezet. Dat scherm bevindt zich in het riviertje de Geer bij de Oudhuizersluis in Wilnis. ‘Het scherm zorgt in tijden van droogte dat zoet en voedselarm water naar onder andere de Vinkeveense Plassen en omliggende polders wordt gestuurd. Op deze manier helpen we de waterkwaliteit in het gebied ten zuiden van de Amstel te verbeteren in tijden van droogte. Dit is een permanente oplossing die we sinds dit jaar in gebruik hebben genomen. Waar we normaal gesproken nu al extra maatregelen hadden moeten nemen, hebben we nu het scherm aangezet. Voorgaande jaren werd dit opgelost met een tijdelijke damwand waardoor pleziervaart er niet meer doorheen kon. Nu kan de pleziervaart het scherm zelf openen met een druk op de knop,’ aldus de woordvoerder van AGV.

WEIDEVOGELRESERVAAT In het weidevogelreservaat in het centrum van polder De Ronde Hoep zijn wel maatregelen genomen om de natuur tegen de droogte te beschermen. Voor weidevogels is het bij droogte moeilijker om voedsel te vinden en dat leidt tot een slechter broedresultaat. ‘Voor de weidevogels wordt het waterpeil in het reservaat in De Ronde Hoep extra hoog gehouden met een mobiele pomp. Deze pomp is begin maart geplaatst en wordt begin juni weggehaald. Dit doen we sinds 2020 ieder jaar om zo te zorgen dat de weidevogels gegarandeerd genoeg water hebben. Daarmee creëren we zo gunstig mogelijke omstandigheden voor de weidevogels, voor het verzamelen van voedsel, nestgelegenheid en beschutting. In de nieuwe planvorming voor De Ronde Hoep wordt gekeken hoe wij dit in ons watersysteem kunnen verwerken zodat we geen pomp meer hoeven aan te brengen.’

DROOGTEOVERLEG Voor het geval dat de droogte langer gaat aanhouden, wordt op dit moment het regionaal droogteoverleg opgestart waarin diverse scenario’s besproken worden. ‘Daarbij wordt er onder meer gekeken hoe wij de waterkwaliteit van ons gebied goed kunnen houden. Door de droogte krijgen wij eerder een waterkwaliteitsprobleem dan een kwantiteitsprobleem,’ aldus de AGV-woordvoerder. Ook droogte-inspecties voor dijken komen daarbij aan bod. Sommige dijken zijn gevoelig voor uitdroging waardoor scheuren kunnen ontstaan.  

KLIMAATVERANDERING Vanwege de opwarming van de aarde worden in de komende decennia vaker langere periodes met droogte verwacht. ‘Het klimaat verandert en het is belangrijk om ons gebied hierop aan te passen. We krijgen steeds meer te maken met hitte en droogte maar ook met wateroverlast door hevige regenbuien. Als waterschap zijn we dagelijks bezig met kijken hoe wij ons gebied hierop kunnen aanpassen, dit doen we ook veelal in samenwerking met gemeentes.’ 

REGENWATER OPSLAAN Een van de maatregelen is om In natte periodes zoveel mogelijk regenwater op te vangen en op te slaan. ‘Dit water kunnen we weer goed gebruiken als het weer droog wordt. Want als het waterpeil door droogte te ver zakt komt er brak water de polders, meren en plassen in. Brak water zit tussen zoet en zout water in en is slecht voor de landbouwgrond. En vissen en planten kunnen eraan doodgaan,’ aldus het waterschap. Meer informatie hierover is te vinden op agv.nl/specials/klimaatadaptatie/

Het bericht Aanhoudende droogte leidt nog niet tot problemen in Amstelland verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl