Herbert Raat: ‘Immigratiebeleid gaat draagkracht gemeenten te boven’

[AMSTELVEEN] Herbert Raat (VVD Amstelveen) pleit in zijn persoonlijke weblog voor een ander immigratiebeleid in Nederland. Het huidige beleid gaat volgens hem de de draagkracht van gemeenten te boven. ‘Voor de korte kunnen wij opvang realiseren, maar voor de lange termijn is het onmogelijk om ongelimiteerd mensen te blijven opvangen. Dat is niet vol te houden, de draagkracht van gemeenten is op een gegeven moment op,’ aldus Raat.

Volgens hem moet de regering een keuze maken hoeveel mensen ons land jaarlijks kan toelaten en de gemeenten daar de middelen voor geven, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw. ‘Deze politieke keuze is echter beland in een patstelling tussen links en rechts, dus wordt er geen keuze gemaakt en wordt het probleem over de schutting gegooid bij de gemeenten,’ stelt Raat.

[GOED INTEGREREN] Als voorbeeld van hoe immigratie aangepakt kan worden, wijst hij naar traditionele immigratielanden als Canada en Australië. ‘Bepaal elk jaar hoeveel vluchtelingen je kunt opnemen en laat die goed integreren. Zo voorkom je ook dat allerlei asielzoekers uit veilige landen in de opvang zitten en soms ook nog voor overlast zorgen. Nederland mist een integratieaanpak voor de langere termijn. Integratie is een proces van de lange adem en duurt een of twee generaties voordat je echt resultaat ziet. We kunnen niet nog eens twintig jaar verspillen,’ aldus Raat in zijn weblog.

[HUISVESTING STATUSHOUDERS] Hij wijst erop dat de gemeente Amstelveen momenteel voor de volle 100 procent voldoet aan de huisvestingsopvang van statushouders. Dat bleek ook vorige week uit onderzoek van RTL. ‘Wij zijn daarmee als gemeente sterk in de minderheid. Om problemen zoals in opvangcentrum in Ter Apel te voorkomen, moet het kabinet de gemeenten die achterstanden hebben op dat gebied veel harder aanpakken en dwingen om aan hun verantwoordelijkheden te voldoen. Want als alle gemeenten zouden meewerken, dan was er op dat gebied op dit moment geen probleem geweest in Nederland.’

[OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN] Amstelveen doet volgens Raat haar uiterste best om aan de verplichting te voldoen om statushouders huisvesting te bieden. ‘Tot en met 1 juli moeten we 67 statushouders huisvesten, op 1 april waren dit er al 71. Ook voor Oekraïense vluchtelingen staan wij klaar om te helpen. Ook hierbij vangen wij ruimhartig op en verblijven er meer Oekraïners in de daarvoor opengestelde hotels dan ons is gevraagd. Het is zeker niet makkelijk om huisvesting te vinden op de overvolle woningmarkt. Wij zetten ons maximaal in om dit voor elkaar te krijgen en daar zijn we trots op, maar het kan niet zo zijn dat dit extra ten koste gaat van de reguliere woningzoekenden.’

[DRUK OPVOEREN] Hij dringt er dan ook op aan dat het kabinet de druk op gemeenten die het niet voor elkaar hebben stevig opvoert. ‘We moeten het samen doen. Het is opmerkelijk dat de vier grote steden (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) de opvang niet voor elkaar hebben. Maar ook Groningen loopt achter, terwijl de burgemeester onlangs nog voor de televisiecamera vertelde hoe erg hij zich schaamde voor de toestanden in Ter Apel. Zelf heeft hij het echter niet voor elkaar.’

Het bericht Herbert Raat: ‘Immigratiebeleid gaat draagkracht gemeenten te boven’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl