Veenendaal wil meer ondersteunen in buurtprojecten om samen openbaar groen te onderhouden

[VEENENDAAL] Bewoners die een groenstrook maaien of plantenbakken in de straat onderhouden. Met deze inzet en zelfbeheer steken zij de handen uit de mouwen door ook buiten eigen huis en tuin de buurt netjes en gezellig te maken en houden. De gemeente wil hier meer aandacht aan geven en dit ondersteunen.

door Peter Kuijpers

Het college heeft de politieke partijen alvast een overzicht gegeven wat inwoners van Veenendaal allemaal doen in hun buurt. ,,De uitkomsten en ervaringen rondom zelfbeheer willen we aan de raad presenteren door middel van een beeldvormende avond in het najaar. Waarbij het wijkmanagement een presentatie geeft over hun bevindingen. En we graag met u in gesprek gaan”, stelt b en w voor aan de raad. 

SGP, ProVeenendaal, VVD, Lokaal Veenendaal en de SP hadden vorig jaar gevraagd een pilot voor zelfbeheer in de openbare ruimte te starten. Omdat deze zeer bepalend is voor het leef- en woongenot van iedere Veenendaler. De partijen willen hiermee actief burgerschap stimuleren.

ONDERZOEK Het college heeft een onderzoek laten doen naar inspirerende voorbeelden: ,,De ervaringen van de wijkmanagers en beheerders in Veenendaal komen overeen met hetgeen uit onderzoek naar voren komt. Het blijkt dat inwoners vooral in zelfbeheer van openbaar groen gaan participeren, omdat zij hier voordeel in zien. Om mee te kunnen bepalen hoe de woonomgeving eruit komt te zien, om er plezier in te hebben en omdat het goed voor de gezondheid is. Daarnaast zien inwoners zelfbeheer van openbaar groen als een goede manier om buurtbewoners te leren kennen.” De mensen die geen interesse hebben in zelfbeheer van openbaar groen, geven ook aan dat niets hen over kan halen te gaan participeren.

45 INITIATIEVEN Bij dit zelfbeheer gaat het om vrijwillig onderhouden van delen van de openbare ruimte door derden, waarbij het openbare karakter gehandhaafd blijft. De raad wilde hiermee burgerparticipatie versterken en de betrokkenheid bij de directe leefomgeving. Naar aanleiding van de vragen in de gemeenteraad is zelfbeheer in Veenendaal nu onderzocht. ,,Vanaf 2019 zijn we gestart met het registreren van deze initiatieven op het gebied van zelfbeheer. Op dit moment zijn er circa 45 kleine tot middelgrote initiatieven”, meldt het college. In verschillende straten hebben bewoners beplanting uitgezocht en doen het onderhoud van plantenbakken. Er zijn inwoners die elkaar stimuleren om geveltuintjes aan te leggen en bewoners adopteren bloembakken en rapen zwerfvuil.

BETROKKENHEID ,,Naast deze initiatieven zijn er twee grote groenobjecten, waarbij de inwoners het beheer van het groen volledig of gedeeltelijk hebben overgenomen. Hiervoor krijgt men vanuit de gemeente een budget voor onderhoud en groen. Het gaat hierbij om het onderhouden van de oude begraafplaats Weverij en Buitenzorg, die zorgt voor het onderhoud van het dierenkampje.” 

Het levert Veenendaal geen financieel voordeel op, want wijkmanagers en groenbeheerders spenderen hier 15 tot 100 uur aan in begeleiding. ,,De winst is met name een collectief gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de samenleving. Ook kan het de sociale cohesie vergroten in buurten. Daarnaast leveren zij een bijdrage aan de vergroeningsopgave in het kader van klimaatadaptatie.”

CAMPAGNE Het college geeft de raad aan niet met een pilot voor zelfbeheer te willen starten: ,,Om tot nog meer initiatieven te komen in Veenendaal is het van belang om aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van de inwoners. Want zowel vanuit onderzoek als wel vanuit de ervaringen tot nu toe, blijkt dat dit de basis tot succes is. Om deze reden is het voornemen om vooralsnog af te zien van een pilot, zoals voorgesteld is in de motie. Maar om nog steviger in te zetten op de communicatie richting de inwoners”, besluit het college. 

Met een publiekscampagne denkt zij het zelfbeheer van openbaar groen actief te kunnen stimuleren en mogelijk nieuwe zelfbeheerders te kunnen werven.

Het bericht Veenendaal wil meer ondersteunen in buurtprojecten om samen openbaar groen te onderhouden verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl