Start werkzaamheden invoering nieuw afval- en grondstoffenbeleid in Hardinxveld-Giessendam

[HARDINXVELD-GIESSENDAM] Vanaf maandag 13 juni (week 24) beginnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam en Waardlanden met de werkzaamheden die voortkomen uit het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid. Ze beginnen in Hardinxveld-Giessendam met het plaatsen van (nieuwe) groente-, fruit- en tuinafval (GFT) containers bij flats en appartementencomplexen.

De gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden hebben samen met Reinigingsdienst Waardlanden vorig jaar een grondstoffenplan opgesteld. Dit plan heet de Strategienota 2021-2025: Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. In dit nieuwe plan staat hoe de hoeveelheid afval van 232 kilogram naar maximaal 100 kilogram per persoon per jaar wordt terug gebracht. Lees meer hierover op www.waardlanden.nl/particulieren/over-waardlanden/nieuw-grondstoffenbeleid

EERLIJKER KOSTEN TOEREKENEN De komende maanden werken ze aan een eerlijkere manier van kosten toerekenen voor afval inzamelen en verwerken. Dit gaat per 1 januari 2023 in. Afval scheiden en minder restafval beter is voor het milieu. Straks krijgen de inwoners invloed op de hoogte van een deel van de afvalstoffenheffing. Dit variabele deel heet het recycletarief. Het is een nieuwe manier van de afvalstoffenheffing berekenen. Wie zijn afval goed scheidt en weinig restafval heeft, heeft lagere kosten. De gemeente stelt de hoogte van de afvalstoffenheffing vast, dus van het vaste deel én het recycletarief.

Op dit moment kunnen bewoners van de hoogbouw hun GFT afval nog niet scheiden. Daar gaan ze verandering in brengen. Het effect op termijn hiervan is dus dat hoe beter deze bewoners hun afval (waaronder GFT) scheiden, des te minder kosten zij zullen maken.

In Hardinxveld wordt vanaf 13 juni gestart met het plaatsen van (nieuwe) groente-, fruit- en tuinafval (GFT) containers bij flats en appartementencomplexen. Dit betekent nog niet dat deze containers ook direct te gebruiken zijn voor het GFT-afval. Tot het moment dat de toegangspassen voor ondergrondse containers worden uitgegeven, blijven deze containers afgesloten. Het GFT-afval moet nu dus nog even op de gebruikelijke manier worden aangeboden.

CONTAINERS RESTAFVAL EN PMD Vanaf maandag 20 juni wisselen ze de inworpzuilen van de restafvalcontainers en de pmd containers om; deze gaan van 80 liter inhoud nu naar 60 liter straks. Deze nieuwe inworpzuilen worden dus iets kleiner, maar ze blijven uiteraard voor iedereen openstaan. Deze ondergrondse containers kunnen gewoon, tot 1 januari 2023, worden gebruikt.

Het kan zijn dat de ondergrondse containers tijdens de werkzaamheden tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. 

Na de invoering van het recycletarief hebben inwoners alleen nog toegang tot de ondergrondse containers met een toegangspas. Over het hoe en wat van deze pas worden de inwoners de komende periode geïnformeerd. 

Info: info@waardlanden.nl

Het bericht Start werkzaamheden invoering nieuw afval- en grondstoffenbeleid in Hardinxveld-Giessendam verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl