Op de bres voor toegankelijkheid: ‘Er valt ook in Leusden nog veel te verbeteren’

[LEUSDEN] Mariëtte Triel en Jolanda van der Veen zetten zich via DUWgroep Leusden actief in voor een grotere zelfredzaamheid van mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte. 

Toegankelijkheid van wooncomplexen, voorzieningen (zoals winkels, medische praktijken, musea, theaters, overheidsgebouwen) en de openbare ruimte, speelt voor het duo hierin een belangrijke rol. ,,Als die goed geregeld is, dan is zelfstandige, actieve deelname aan de samenleving en het voorkomen van eenzaamheid beter mogelijk.”

Formeel worden veel mooie woorden gewijd aan de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke handicap of beperking. Zo vereist het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat de EU-lidstaten voor de noodzakelijke toegankelijkheid zorgen! Ook zijn internationale ISO-normeringen vastgesteld, denk bijvoorbeeld aan draaicirkels en hoogte van drempels voor rolstoelers.

Bij sommige appartementen gaan deuren automatisch open, maar blijven te kort open staan

DE PRAKTIJK Hoe weerbarstig de praktijk is, ervaren Mariëtte (zij kan nog maar voor 10 procent zien) en Jolanda (zij lijdt aan MS en verplaatst zich zelfstandig in een elektrische rolstoel) dagelijks aan den lijve. Een verre van volledige bloemlezing:

,,Bij sommige appartementen gaan deuren automatisch open, maar blijven te kort open staan, waardoor je een klap krijgt van de dichtslaande deur, als je nog naar binnen aan het rijden bent! Bij openbare gebouwen hoort de bel laag te zitten, zodat mensen in een rolstoel erbij kunnen, zeker als de deuren niet automatisch opengaan. Denk hierbij aan de toegang naar de Korf, waarbij de deur ook te zwaar is voor rolstoelers om die open te krijgen.”

VOORAF REKENING HOUDEN ,,Bij Antares heb je een prachtige elektrische toegangsdeur, maar als je daar als rolstoeler naar het toilet wilt, moet je op de gang erheen door een deur en krijg je ook de deur naar het toilet zelf niet open en dicht. In het nieuwe gemeentehuis werd geconstateerd dat het invalidentoilet op de begane grond niet voldeed. Nadien werd dit voor zover mogelijk aangepast: kleinere wasbak, grotere kraan, automatische opening en sluiting. De architect had hier tevoren al rekening mee kunnen en moeten houden.”

,,Als er in de herfst en winter veel blaadjes op de stoepen en fietspaden liggen, dan kun je als rolstoeler de kanten niet zien en als blinde glijd je door de blaadjes sneller uit. Bij bruggen is het van belang dat de trappen en de brug zelf van stroef materiaal gemaakt worden, zodat het bij nat weer niet glad wordt. Dat is bijvoorbeeld met de renovatie van de bruggen op de Kuperssingel heel goed gelukt.”

TEGENAAN LOPEN En er valt meer positiefs te melden: ,,Er is nog veel te verbeteren, maar wij zien dat de gemeente, vaak na enig aandringen, open staat voor de problemen waar wij tegenaan lopen, figuurlijk maar soms ook letterlijk. Zij helpen dan door mee te denken over welke voorziening of actie, zoals een schouw, de problemen kan oplossen. Tevens merken we allebei dat in Leusden de meeste mensen, jong en oud, bereid zijn hulp te bieden.”

Het bericht Op de bres voor toegankelijkheid: ‘Er valt ook in Leusden nog veel te verbeteren’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl