Vink: ‘Hier passen ook makkelijk duizend nieuwe huizen’

[BARNEVELD] Aannemingsmaatschappij Vink uit Barneveld doet een pleidooi richting de gemeente Barneveld om na te denken over herontwikkeling van het Vink-terrein aan de Valkseweg in Barneveld. ,,Net als op de omgeving van Agruniek Rijnvallei, passen hier ook met gemak zo’n duizend nieuwe huizen. Dat lijkt me interessant genoeg.’’

Dat zegt Jaap Kevelam namens het Barneveldse bedrijf, in reactie op de actuele plannen om op termijn de locatie Rijnvallei te herontwikkelen. ,,Wij hebben ook een interessante plek in de aanbieding.’’ Vink zit sinds de jaren zeventig, in de tijd dat bedrijventerrein De Valk werd gerealiseerd, op een terrein ingeklemd tussen het spoor langs Hertespoor en Wildforster en de Valkseweg. ,,Het hele gebied van ons beslaat in totaal ruim 37.000 vierkante meter. Dat is qua grootte redelijk goed vergelijkbaar met het gebied rondom Rijnvallei, waar men nu op gefocust is. Dus ook hier zouden met gemak, als je met hoogbouw gaat werken, zo’n duizend nieuwe huizen gerealiseerd kunnen worden.’’

PERFECTE PLEK Volgens Kevelam moet dat interessant zijn voor de gemeente, die nu juist op zoek is naar geschikte nieuwe woningbouwlocaties binnen de bebouwde komgrenzen. ,,Dit is een perfecte plek, aansluitend op bestaande woningbouw aan verschillende kanten en op loopafstand van twee treinstations en het winkelcentrum.’’ Voor Vink zelf is verplaatsing van het bedrijf naar een andere locatie naar eigen zeggen ook een goed plan. ,,Niet dat wij nu meteen weg zouden moeten of tegen grenzen aan lopen, maar een andere locatie zou wel ideaal zijn met het oog op toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.’’ 

Ook de bereikbaarheid van Vink zou op een andere plek fors kunnen verbeteren. ,,Met name voor zwaar vervoer of grotere vrachtwagens, is het best lastig manoeuvreren over bedrijventerrein De Valk. Daar komt bij dat eerder op de Valkseweg eenrichtingsverkeer is ingesteld en dat chauffeurs van ons soms heel vroeg in de ochtend vertrekken om de files voor te zijn. Ik kan me zo voorstellen dat dat niet altijd even prettig is voor omwonenden.’’ Kevelam: ,,Toen het bedrijf hier werd gebouwd, lag het aan de rand van Barneveld. Inmiddels kun je wel stellen dat we aan alle kanten zijn ingebouwd.’’ De Valkseweg is hier aangepast met een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, en er zijn enkele drempels ingebouwd.

GEZAMENLIJKE VISIE Het bedrijf nodigt de gemeente Barneveld daarom uit om gezamenlijk een visie op te stellen voor verhuizing van Vink en herontwikkeling tot woningbouw aan de Valkseweg. ,,We hebben het hier over een behoorlijke operatie, want het gaat om een verhuizing van onder meer ons tankstation, weegbrug, kantoren, werkplaatsen en betoncentrale. Verhuizing naar bedrijventerrein Harselaar ligt voor de hand, maar aan dat hele plan hangt een prijskaartje. Daar willen we het graag met de gemeente over hebben.’’

MOTIE GEURTS Extra reden voor het bedrijf om dit voorstel nu te doen, is het feit dat de Tweede Kamer eind mei akkoord ging met een voorstel van onder anderen Kamerlid Jaco Geurts (CDA) om deze regio aan te wijzen als gebied voor grootschalige woningbouw. Hiermee moet het vooral gemakkelijker worden om binnen deze regio woningbouwplannen te realiseren op huidige fabriekslocaties binnen de bebouwde komgrenzen.  Met behulp van rijkssubsidie moet het mogelijk worden dit soort plannen met een zogeheten ‘onrendabele top’ te realiseren, zodat er betaalbare huizen kunnen komen. Kevelam: ,,En daarmee komt zo’n plan, net als de gewenste herontwikkeling van de locatie Rijnvallei, een stuk dichterbij.’’

In een eerste reactie betitelt de gemeente Barneveld een verhuisplan van Vink in combinatie met woningbouw op deze plek als ,,relevant’’, zegt gemeentewoordvoerder Michiel van Werven. ,,Aangezien Vink eigenaar van het terrein is, is dit bedrijf wat ons betreft ook initiatiatiefnemer voor de uitwerking van dit idee in een eventueel plan.’’

Wouter van Dijk

wordt wel over nagedacht

heel dure operatie, oppervlakte 35000 m2

37000 m2

in de kom

grootte, voor de activiteiten vervangende locatie, aangewezen industrieterrein, boerengrond mag niet

milieucat bedrijventerrein harselaar aanwezen, praat je over prijzen, heleboel qua grondpositie

infra tank betoncentrale, kantoren werkplaats

het is niet zo dat we per se weg willen, ook niet prettig hele dorp doorlaveren zware werk, 

toekomst uitbreidingsmogelijkheden, we zien er ook wel de voordelen van.

andere locatie verder bij de 

uiteraard ook kennisgenomen geurts dergelijke locaties stimuleren, met alle plezier

subsidie gaat via de foodvalley, het zijn de gemeenten 

wat zijn de kosten, wat levert het op, rijkssubsidie, kun je daarmee het gat dichten

niet zo dat we achterover leunen, moet ook niet andersom zijn. we moeten wat met de rijnvallei

locatie vink heel goed vergelijkbaar

coalitie hoog legt. 500 stonden er al. hoogbouw denken

schets ruw, geen uitgewerkt plan. in overleg met de gemeente

moet er wel wat gebeuren, uitgelezen kans, financiele haalbaarheid kmot beter in beeld als ze

prachtig

jaren zeventig, aan de rand van het dorp. ingebouwd door woningbouw. leent locatie zich helemaal goed voor. loopafstand twee stations, winkels

prima 

op tijd de filies, op tijd vertrekken, wrijving doorsnee burger

Het bericht Vink: ‘Hier passen ook makkelijk duizend nieuwe huizen’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl