Alliantie: wéér sloopplannen en wéér boze burgers

[AMERSFOORT] Na de kwestie-Jericho dreigt woningbouwcorporatie de Alliantie weer in een rel te belanden. Vorig jaar presenteerde de Alliantie plannen om de geliefde wijk Jericho te slopen, een voornemen waar de wijkbewoners doodongelukkig mee bleken te zijn. Nu bestaan er vergelijkbare plannen voor een buurtje in het Leusderkwartier. Ook daar zouden woningen worden gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw.

Jeroen de Valk

Een groepje bewoners, aangeschoven in de raadszaal, barstte nog nét niet in tranen uit. Eén van hen was geëmotioneerd en uitgeput thuisgebleven, en liet zich door een andere spreker vertegenwoordigen.

Met de ‘communicatie’ en de ‘participatie’ was namelijk van alles misgegaan, zo vonden de bewoners van het driehoekje Réaumurstraat/Kelvinstraat/Bosweg. Hier zouden 24 woningen tegen de grond gaan om plaats te maken voor 90 tot 110 woningen. Ze zijn niet tegen woningbouw, en de flats mogen best wat hoger worden. Ze zijn tegen slechte communicatie. Bij de bijeenkomsten zouden ze steeds weer zijn overvallen door deskundigen met dure woorden en voorgekookte plannen.

GESCHOFFEERD Bij een van die sessies voerde een stedenbouwkundige het woord. Die zei dat anderhalf uur zonlicht per dag en per bewoner wel genoeg was. Geen mens zou ‘recht hebben op zonlicht’. Voorts had hij ‘geen zin in boze burgers, al helemaal niet als ze met spandoeken komen’. 

De geschoffeerde bewoners vonden dat de Alliantie wel eens excuses mocht aanbieden. Ze zeiden dat aan het begin van de avond. Aan het eind van de discussie was het, heel opmerkelijk, Ivo Beekers van de VVD die daar nog eens op aandrong.

Gebiedsontwikkelaar Noortje van der Have van de Alliantie had uitgebreid het woord gevoerd – sussend en met een milde, begripvolle glimlach – maar ‘al na de eerste minuut’ zou Beekers niet meer in staat zijn geweest om te luisteren. Hij wachtte op ‘sorry’. De twee lettergrepen hingen in de lucht maar wilden niet neerdalen, zo constateerde Beekers met een voor een VVD’er ongewoon verzet tegen de gevestigde orde. Het leek wel of hij even in de leer was geweest bij de SP.

JEETJE, OEF Wat vond de woordvoerster daarvan? Van der Have begon te haperen in de trant van ‘Oef… ik excuses maken? … Jeetje… jaja… tuurlijk … ik bedoel maar…’. Waarop een collega van haar het woord nam: ,,We zijn druk bezig geweest om de notitie op te stellen en dachten in die tijd: er is geen nieuws, dus laten we niets van ons horen. Misschien voelden de bewoners zich daardoor in de steek gelaten. Dat was niet handig. Onze excuses daarvoor.’’

Van der Have zei nog enkele concrete dingen over een eventuele ‘terugkeergarantie’ voor bewoners die graag na sloop en nieuwbouw weer in de wijk gaan wonen. Zoiets wordt onderdeel van het ‘sociaal plan’, dat per bewoner wordt opgesteld. Daarin komen ook gegevens over wensen, de grootte van een huishouden en het inkomen.

Over andere zaken, zoals het aantal vierkante meters van de nieuwe woning, kon zij nog weinig zeggen. Zoiets zorgde voor onzekerheid bij de bewoners. Maar, zo benadrukte zij, er staat nog weinig vast. Er zijn enkele ‘kaders’ die ruim kunnen worden opgevat. Geen enkel ontwerp is definitief.

TE VOET EN TE PAARD Een meerderheid van de raad besloot dat dit onderwerp ‘rijp is voor een besluit’. Binnen enkele weken of maanden worden dus de knopen doorgehakt. Daarbij zal de schatting van het aantal nieuwe woningen vermoedelijk worden geschrapt uit het voorstel. De raad wil zich daar niet op vastleggen.

Nadat VVD’er Beekers zich als een SP’er had opgesteld, deed de echte SP’er Hugo Kruyt er nog een flinke schep bovenop. Hij hield een bulderend betoog dat in het kort hierop neerkwam: de socialisten dachten erover om de Alliantie nóóit meer serieus te nemen, gezien de getoonde minachting voor de bewoners.

Hierna viel een oorverdovende stilte. Waarna andere raadsleden bedaard vaststelden dat de reactie van Kruyt misschien niet geheel onbegrijpelijk was, maar weinig constructief. Ze wilden met alle partijen in gesprek blijven. Al is er nog wel tijd nodig om het beschadigde vertrouwen te herstellen. Alex Engbers (CDA): ,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’’

Het bericht Alliantie: wéér sloopplannen en wéér boze burgers verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl