Raad buigt zich over toekomstplan voor winkelcentrum De Hamershof

[LEUSDEN] De gemeenteraad buigt zich donderdag (16 juni) over plannen van het college om winkelcentrum De Hamershof op te stoten in de vaart der volkeren. Met de plannen wil het college winkeliers en eigenaren van de panden in het centrum met zachte hand bewegen een bepaalde richting op te gaan. 

,,We willen de Hamershof doorontwikkelen tot een compact en levendig dorpshart, waar mensen elkaar ontmoeten en waar volop ruimte is voor functiemenging’’, schrijft het college in de samenvatting van het stuk waarin de basis van de ‘ruimtelijke visie en het brancheringsplan’ is opgeschreven. Dat is de doelstelling die het vorige college bij zijn aantreden in 2018 in het college uitvoeringsprogramma vastlegde.

VERANDERENDE OMGEVING De afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat die doorontwikkeling zich afspeelt in een razendsnel veranderende omgeving. Het koop- en winkelgedrag van de consument wijzigt drastisch: er wordt steeds meer online gekocht en van fysieke winkels worden andere zaken verwacht dan tot voor kort het geval was. ,,Het draait steeds meer om keuze, bereikbaarheid, beleving en sfeer’’, stelt het college vast.

In nauw overleg met ondernemers en eigenaren heeft de gemeente een ruimtelijke visie voor opgesteld die tot doel heeft een ‘toekomstbestendige Hamershof’ te creëren. Volgens de gemeente hebben ook bewoners en consumenten meegedacht. 

INSPRAAKMOMENTEN In de visie -die het resultaat was van de inspraakmomenten- wordt zichtbaar welke functies in het winkelcentrum gewenst zijn en -niet onbelangrijk- welke plekken bepaalde functies fysiek in het centrum in zouden moeten nemen. 

Zo vormen de twee toegangspleinen (‘t Plein en ‘t Erf) in het ideaalplaatje sterke boodschappenlocaties zijn (met supermarkten), die verbonden zijn door een ‘recreatieve’ winkelstraat (de Grutterij en de Komenij). 

De Passage is een beetje het zorgenkindje van het centrum, blijkt uit de woorden van het college

DOELGERICHT Doelgerichte winkels (winkels die mensen bewust opzoeken omdat er behoefte aan is) en dienstverlening (in kantoren) kunnen op een verantwoorde manier aan de randen van het winkelcentrum (niet direct ‘in de loop’) worden ondergebracht, omdat klanten er toch wel komen. 

Ook voor de as die haaks op de ‘recreatieve winkelstraat’ (Grutterij en Komenij) staat (de Kooikersgracht en de Passage) ziet het college wenkende perspectieven. Zo zou de Kooikersgracht moeten uitgroeien tot hét verblijfsgebied met horeca, terrassen en water. 

ZORGENKINDJE De Passage is een beetje het zorgenkindje van het centrum, blijkt uit de woorden van het college. ,,De Passage heeft geen duidelijk profiel en trekt niet automatisch mensen aan. Meer trekkracht in de vorm van een voor velen aantrekkelijke winkel, versterkt de Passage’’, denkt het college. Bij eerdere gelegenheden is wel geopperd dat de Action zo’n rol van trekker zou kunnen vervullen. 

Het college maakt duidelijk dat het niet de weg op wil om veranderingen af te dwingen. ,,De gemeente nodigt uit, stimuleert, maar grijpt niet actief in op de rechten en eigendommen van derden’’, aldus het college. Het is dus vooral van belang belanghebbenden van de juistheid van de visie te doordringen, zodat men er vanzelf mee aan de slag zal gaan. 

Donderdag staat het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering. Om 20.30 uur zullen de raadsleden verantwoordelijk wethouder Patrick Kiel (VVD) kritisch bevragen over de plannen die hij voor het winkelcentrum heeft. De vergadering is openbaar en toegankelijk voor belangstellenden. 

door Daan Bleuel 

Het bericht Raad buigt zich over toekomstplan voor winkelcentrum De Hamershof verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl