‘Doorstart’ personeel Solutions Verslavingszorg in Voorthuizen

[VOORTHUIZEN] Het overgrote deel van de circa 170 medewerkers van Solutions Verslavingszorg, met onder meer een kantoor en afkickkliniek in Voorthuizen, behoudt zijn baan ondanks het faillissement van SC Lemeey BV. Stichting Solutions huurde haar personeel in via deze facilitaire vennootschap.

Dat verwacht curator mr. Frans van Oss, die door de rechtbank in Zutphen is aangesteld om het faillissement af te handelen. De rechtbank verklaarde SC Lemeey BV in Voorthuizen maandag failliet. De personeelsleden werken wel door, maar ,,formeel juridisch’’ zijn ze hun baan kwijt. De afkorting SC staat voor Solutions Center.

Volgens Van Oss komen de medewerkers nu in dienst van de Stichting Solutions. ,,Ik heb gesprekken gehad met de ondernemingsraad en de bestuurder en verwacht dat het allergrootste deel van het personeel zijn of haar baan kan behouden.’’ Directeur Michael de Munnik van de failliete BV bevestigt dat.

ONONTKOOMBAAR SC Lemeey – ,,een facilitaire vennootschap, die personeel uitleende en andere diensten verleende aan Stichting Solutions’’ – kwam volgens de curator vooral in financiële problemen door oude belastingschulden en oude schulden bij het pensioenfonds. 

,,Daarover heen kwam corona, waardoor het lastiger was nieuwe cliënten op te vangen en waardoor de organisatie last had van een hoger ziekteverzuim’’, vult hij aan. ,,Ze waren niet meer in staat de schulden te betalen en daarom was een faillissement onontkoombaar.’’

SCHULDENVRIJ Stichting Solutions kan na de overname van het personeel ,,nagenoeg schuldenvrij’’ verder, zegt Van Oss. ,,Het complex aan de Apeldoornsestraat in Voorthuizen zat in een vastgoedvennootschap. Dat is verkocht aan een investeerder, die de verslavingszorg een warm hart toedraagt en daarom een lagere huurprijs vraagt. Daarmee is een schuld aan de bank nagenoeg afbetaald. Er is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten voor tien jaar en er is geen risico dat de kliniek gaat sluiten. Daarnaast vallen de verslavingszorg en het personeel nu onder dezelfde organisatie, dat is veel transparanter.’’

Met schuldeisers wordt nader overleg gevoerd over hun vordering, meldt de curator. ,,Het aantal gewone schuldeisers is beperkt en met een deel van hen wordt mogelijk een regeling getroffen door de stichting. Het gaat dan om leveranciers die straks ook aan de stichting gaan leveren.’’

Volgens Van Oss heeft Solutions Verslavingszorg momenteel circa vijfhonderd cliënten in zorg. Solutions heeft naast de hoofdvestiging en afkickkliniek in Voorthuizen nog acht kantoren in Amersfoort, Bussum, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle, Sittard en Antwerpen.

Wim Vonk

Het bericht ‘Doorstart’ personeel Solutions Verslavingszorg in Voorthuizen verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl