Tata Steel: uitstoot schadelijke PAK’s gehalveerd in drie jaar

Staalbedrijf Tata Steel meldt dat het de uitstoot van zogeheten PAK’s met de helft heeft verminderd ten opzichte van 2019. Die vermindering had de staalgigant in IJmuiden zich ook ten doel gesteld in een verbeterprogramma. Om de uitstoot van deze schadelijke stoffen te verlagen moest Tata diverse technische maatregelen nemen, waaronder de bouw van een nieuwe hightech milieu-installatie.

Het externe onderzoeksbureau TAUW heeft de afname vastgesteld. Omgevingsmanager Bram Nugteren legt uit dat dit een kwestie is van “voor en na het nemen van maatregelen aan de pijp meten wat het verschil is”. In een verklaring staat dat “eerste metingen” dit resultaat laten zien. De komende maanden worden meer metingen verricht om te zien “of deze reductie stabiel is”. Topman Hans van den Berg benadrukt dat de omgeving erop “moet kunnen vertrouwen dat de resultaten kloppen en dat we onze belofte nakomen”.

Toch is er onenigheid over uitstootcijfers van Tata. Zo is het bedrijf al langer in discussie met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over een rapport dat het instituut begin dit jaar uitbracht. Daarin signaleerden onderzoekers dat in de omgeving van het fabriekscomplex aanzienlijk hogere concentraties PAK’s – en zware metalen – worden gevonden dan men zou verwachten op basis van de uitstootcijfers die Tata Steel opgeeft.

Waar het verschil precies vandaan komt is moeilijk vast te stellen, want “op de stofdeeltjes zit immers geen label van de afzender”, schreven de opstellers van het rapport. “Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat onze gegevens kloppen”, zegt Van Nugteren er nu over.

In het RIVM-rapport werden wel diverse factoren genoemd voor de relatief hoge concentraties. Zo ontbreekt het aan gegevens van onderaannemers als Harsco, dat restproducten verwerkt op het terrein van Tata. Ook treinverkeer, opslag en overslag van kolen en het opnieuw opwaaien van stoffen die jaren eerder zijn neergedaald kunnen meespelen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) noemt het “goed nieuws” dat Tata 50 procent minder uitstoot van PAK’s meldt, maar benadrukt dat het nog tijd nodig heeft voordat de verbeteringen “merkbaar en tastbaar” worden. Het is volgens haar zaak om “maximaal vaart” te zetten achter het schoner maken van het bedrijf, onder meer door over te stappen op groene elektriciteit en waterstof.

PAK’s zijn voluit Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s). Die stoffen verhogen het risico op kanker. Uit eerdere onderzoeken is bekend dat in de regio IJmond aanzienlijk meer mensen lijden aan longkanker dan in de rest van het land. Ook hartaandoeningen en diabetes komen er vaker voor dan gemiddeld. Volgens Van Nugteren ligt de uitstoot van PAK’s door Tata ruim onder de norm.

Het bericht Tata Steel: uitstoot schadelijke PAK’s gehalveerd in drie jaar verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl