Ondersteuning voor doeners in Soesterberg

[SOESTERBERG] De stichting Samen voor Soesterberg, opgericht om educatieve en sociaal-culturele activiteiten binnen de dorpsgemeenschap te stimuleren, houdt op dinsdag 28 juni om 20:00 uur in de Time Out in de Banninghal het vrijwilligerscafé Soesterberg.

Door Jan van Steendelaar

De initiatiefnemers van de stichting kwamen destijds tot de conclusie dat het voorzieningenniveau en het aanbod van sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg zijn achtergebleven bij de groei van het dorp. Daarom richtten ze de stichting Samen voor Soesterberg op. Deze wil een stimulerende, faciliterende en waar mogelijk ook financieel ondersteunende rol spelen. Doel van het vrijwilligerscafé is om de positiviteit vast te houden en verder uit te bouwen die naar voren kwam tijdens eerdere bijeenkomsten.

INVENTARISATIE Daaraan lag de uitslag van een enquête ten grondslag. De opzet daarvan was om een inventarisatie te maken van de waardering voor en de behoefte aan educatieve en sociaal-culturele activiteiten in het dorp. De stichting kreeg daarvan dankzijde flinke respons een goed beeld. Bijkomend resultaat was dat ruim veertig inwoners aangaven bereid te zijn iets zelf te organiseren dan wel daarbij te assisteren. Deze groep is tweemaal bijeen geweest samen met mede organiserende partijen Balans en De Linde (AGAVS).

Het gaat vooral om doeners, mensen die iets willen organiseren op het gebied van bijvoorbeeld muziek, voor kinderen of een clubje

GOED IDEE De stichting wil initiatieven van zowel verenigingen als particulieren actief ondersteunen. Jan de Mos, voorzitter van de stichting: ,,Behalve de eerder uitgenodigde groep is iedereen welkom die een goed idee heeft en dat samen met anderen zou willen realiseren. Het gaat dus vooral om doeners, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, voor kinderen of om contacten te leggen voor een wandel-of fietsclubje.”

KERSTMARKT Er zijn prioriteiten gesteld voor 2022. De eerste resultaten zijn geboekt. Er gebeurt weer wat in Soesterberg. De viering van Koningsdag was een succes evenals de Avondvierdaagse. Er zijn contacten voor kleinere activiteiten. Voor het eerst dit jaar gaat op 3 juli Gluren bij de Buren ook in Soesterberg plaatsvinden met elf deelnemers. Voor het organiseren van een Kerstmarkt in 2021 was het te kort dag, maar deze staat voor dit jaar wel op de agenda.

EXTRA VRIJWILLIGERS Voor het organiseren en begeleiden van deze activiteiten zijn extra vrijwilligers welkom om een bijdrage te leveren aan de positieve sfeer die er heerst ondanks het nog ontbreken van een nieuw sociaal-cultureel centrum. Hiervoor is de onderbouw van het appartementencomplex Den Bergh in beeld.

CAFÉ Maar er moet nog meer gebeuren om Soesterberg weer te laten bruisen. Daarom is er op 28 juni een bijeenkomst in de vorm van een inloop-vrijwilligerscafé. ,,Iedereen die een steentje wil bijdragen en wil kennismaken met andere geïnteresseerden zien we graag komen. Er zijn professionals aanwezig om te helpen bij het opstarten van activiteiten. Alleen gezamenlijk kunnen we er voorzorgen dat de leefbaarheid in het groeiende Soesterberg beter wordt”, zegt De Mos.

Het bericht Ondersteuning voor doeners in Soesterberg verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl