Dick Baas: ‘Raadsakkoord gaat lukken’ [Blik op de politiek]

[NUNSPEET] Ik volg de Nunspeetse politiek nu meer dan veertig jaar. Eerst twintig jaar als wethouder en daarna vanaf de perstafel. Vandaar de redactionele vraag om met enige regelmaat een politieke analyse te geven over wat zich afspeelt in de Nunspeetse raadzaal en dat te bezien in een historisch perspectief.

Met het opstellen van een raadsakkoord en de vorming van een college bestaande uit alle in de raad vertegenwoordigde partijen krijg je de vraag voorgelegd of dat wel wat gaat worden. Mijn antwoord is simpel: ,,Ja.” De tegenvraag is dan gelijk waarom ik daar zo zeker van ben. Dat antwoord is wellicht wat opvallend: ,,Omdat er niets verandert!”

De gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren in een grote eensgezindheid besluiten genomen. De ‘oppositie’ was betrokken in de voorbereiding. In de regionale pers uitten twee bestuurskundigen hun twijfels over het Nunspeetse raadsbrede college. Ik zal niet de terminologie van Sander Kouwenberg in zijn politieke column in deze krant (31 mei) overnemen, maar de twee hoogleraren keken naar andere gemeenten in Nederland met een wat vergelijkbare situatie. Je mag daar best naar kijken, maar Nunspeet heeft een eigen ‘cultuur’.  

Toen ik in 1978 als raadslid en gelijk als wethouder begon waren woorden als coalitieakkoord of collegeprogramma nog volkomen onbekend. In 1982 kwamen heel voorzichtig de eerste ‘hoofdlijnen van beleid’. Het stuk was overigens opgesteld door het college, toen bestaande uit CDA, SGP, RPF(voorloper van de CU) en VVD, een zogeheten afspiegelingscollege. Die partijen stemden in de raad in met de hoofdlijnen. Gemeentebelang en PvdA/D’66 namen het voor kennisgeving aan. Gemeentebelang (2 zetels) vond instemmen met de hoofdlijnen veel te ver gaan.

Maar dat was 1982. Tijden veranderen.

Zijn er dan geen ‘valkuilen’ voor het raadsakkoord? Natuurlijk wel. Het is een akkoord op hoofdlijnen. De uitwerking zal per onderwerp wel komen. En daar kan dan stevig over gediscussieerd worden. Daarbij zal ook de inbreng van de burger van belang zijn. De uitspraak dat het voor de kiezer in een raadsbreed college dus allemaal ‘één pot nat’ is deel ik dan ook beslist niet. 

Dick Baas

Het bericht Dick Baas: ‘Raadsakkoord gaat lukken’ [Blik op de politiek] verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl