Raad akkoord met bestemmingsplan IKC Franse Gat

[VEENENDAAL] Het Integraal Kind Centrum (IKC) Franse Gat moet een plek kunnen krijgen tussen de Sionskerk en de Aart de Gelderstraat. De gemeenteraad kan instemmen met het bestemmingsplan langs de Doctor Slotemaker de Bruïnestraat. De oude kleuterschool, en laatste jaren het voormalige onderkomen van Groei en Bloei, moet School Juul, de Patrimoniumschool en kinderopvang Luna een nieuw onderkomen bieden.

Door Peter Kuijpers

De gemeente kan het IKC niet op de huidige schoollocaties bouwen en zal daarom met dit bestemmingsplan een nieuw gebouw mogelijk maken. Met participatie in de wijk is een pand van drie lagen voor ogen tot zo’n elf meter hoog. Door deze eerst te bouwen, kunnen de gebruikers op hun huidige locatie blijven tot alles gereed is. Op de later vrijgekomen locaties kunnen dan weer woningen komen in de toekomst. ,,We denken dat met de ontwikkeling van het IKC verschillende faciliteiten een mooie plek krijgen in de wijk. Er zijn nog wel wat zorgen om de verkeersveiligheid’’, gaf Sharon van Manen van ProVeenendaal aan. De partij had eerst gevraagd of de Karel Fabritiusstraat een Schoolstraat kan worden.

AFSLUITING ,,Op basis van het voorliggend bestemmingsplan valt het bouwvlak voor het IKC op de huidige Karel Fabritiusstraat. Deze straat komt te vervallen”, geeft het college aan. Ook de SP had vragen over de verkeersveiligheid. De gemeente heeft met de bewoners gekeken naar een maatwerk oplossing en denkt aan het tijdelijk afsluiten van de Aart van Gelderstraat. ,,Dit kan bijvoorbeeld met een schuifhek. We doen dit op meer plekken bij scholen voor de veiligheid van kinderen bij het halen brengen’’, aldus wethouder Engbert Stroobosscher. Veenendaal heeft nergens een schoolzone en met deze oplossing denkt de gemeente te kunnen voldoen aan de verkeersveiligheid.

VEILIGHEID ProVeenendaal wilde verder weten of de speelterreinen openbaar blijven. ,,Uitgangspunten bij de bouw van nieuwe IKC’s is dat de daarbij behorende schoolpleinen ook toegankelijk zijn voor de buurt. Net als bij IKC West zal het schoolplein niet worden afgesloten en is deze beschikbaar voor de buurt buiten de schooltijden”, verwoordt het college. ,,Een ander punt wat wij naar voren willen brengen is de veiligheid. En dat gaat dan vooral over de overlast van jongeren en van zelfs drugsdealers. Wij lazen dat dat een aandachtspunt zou zijn bij de overlastmeldingen. Is dat risico meegenomen in de verdere ontwikkeling van de plannen’’, wilde Marco van Eckeveld (SGP) weten. Stroobosscher geeft aan dat de nieuwe inrichting juist meer licht en een open ruimte zal zijn. Dit verhoogt de veiligheid.

PARKEREN Verder dacht de SGP nog aan het groen en de waardevolle bomen. Deze zou de wethouder ook graag verplaatsen. Maar of deze aanslaan blijft onzeker en hier zit zeker een economisch randje aan; het kan heel kostbaar zijn. De verhuurder van de kringloopwinkel en huurder Woord en Daad Veenendaal hadden nog vragen gesteld over het parkeren. ,,Dit heb ik ambtelijk nog even besproken. We zijn bereid een aantal plaatsen toe te delen aan de kringloopwinkel. En ook eventueel, wanneer deze een keer verdwijnt en daar een appartementengebouw zou verrijzen, voor deze woningen’’, besluit de wethouder. Hiermee kon de raad instemmen met het bestemmingsplan voor het nieuwe IKC Franse Gat.

Het bericht Raad akkoord met bestemmingsplan IKC Franse Gat verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl