Volgend jaar bijna twee ton beschikbaar voor vrijwilligerswerk

[VEENENDAAL] De gemeenteraad heeft vorig jaar een extra ton uitgetrokken voor vrijwilligerswerk. Het college heeft nu vastgesteld dat Veenendaal voor volgend jaar 199.755 euro beschikbaar zal stellen voor vrijwilligerswerk en informele zorg.

door Peter Kuijpers

ProVeenendaal, ChristenUnie, CDA, PvdA, SGP, D66, SP en DENK dienden bij de behandeling van de begroting vorig jaar in dat zij extra budget wilden voor vrijwilligerswerk. De meerderheid van de raad koos ervoor om dit geld daarvoor te willen besteden. Burgemeester en wethouders stellen ieder jaar vast welk bedrag voor het komend jaar het subsidieplafond is, waarop organisaties een beroep kunnen doen.

,,Het gaat hier om de ondersteuning van de kwetsbare inwoners. Geld voor de bredere participatie. Ik had onlangs een overleg en hoor het op meer plaatsen; na corona zie je dat ouderen zich weer meer eenzaam voelen. De rest van de mensen ontmoet elkaar weer, maar ouderen vrezen dan toch meer de besmetting’’, vertelt wethouder Engbert Stroobosscher.

SUBSIDIE De subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal stamt uit 2020. Na de vaststelling van het plafond kunnen organisaties uiterlijk voor 30 april het voorgaande jaar subsidies aanvragen voor activiteiten. ,,We bieden vijftig procent subsidie met een maximum van 40.000 euro per organisatie. Dit subsidieplafond maken we nu bekend, zodat zij het geld voor volgend jaar kunnen aanvragen. Normaal gebeurt dit voor 30 april, maar met de vluchtelingen uit Oekraïne is dit nu wat later.’’ 

De gemeente gaat kijken naar de reeds ingediende aanvragen en of dit later vaststellen van het plafond nog gevolgen heeft. Het subsidiebedrag kan worden verhoogd of verlaagd als dat volgt uit de vaststelling van de programmabegroting 2023.

Het bericht Volgend jaar bijna twee ton beschikbaar voor vrijwilligerswerk verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl