OPINIE: ‘De boeren protesteren niet voor niets’

[BARNEVELD] Het aanstaande boerenprotest, woensdag in Stroe, verdient onze steun. Vandaar mijn onderstaande opinie.

In eenvoudige beslissingen zijn wij ware meesters. Nederland, qua oppervlakte een echte ministaat, heeft in het kader van Natura 2000 nogal wat van haar grondgebied aangewezen als natuurgebied, waar andere landen het wat rustiger aan deden. 

Deze natuurgebieden, wat ervan zij, genieten sedertdien een hoge bescherming. Maar het moet gezegd: wij recreëren er met de grootste voorzichtigheid, wij gaan er alleen maar op de fiets of lopend naartoe, wij laten onze huisdieren thuis. Ook gaan wij niet voor een week of tien dagen met het vliegtuig naar verre oorden en evenmin maken wij gebruik van oceaanstomers om allerhande zaken van verre oorden hierheen te laten vervoeren. Nee, het overmatig gebruik van auto’s, motoren, vliegtuigen en zeeschepen is ons vreemd. Wij weten als geen ander dat de uitstoot ervan in de vorm van stikstof en andere verontreinigingen slecht is voor het milieu.  

REKENTRUCS Wat verwachten wij nu helemaal van de boeren. Wij vinden het kennelijk allemaal de gewoonste zaak van de wereld dat de boeren, althans een groot deel van hen, genoodzaakt wordt om hun bedrijf op korte termijn te beëindigen. Maar waarom? De boeren produceren met hun veestapel te veel stikstof. Zijn zij de enigen die stikstof produceren? Het antwoord is neen. Alle eerder genoemde vervoermiddelen rijden door, vliegen over en varen langs en door onze natuurgebieden. Heeft u wel eens een oceaanstomer het zeegat (langs onze duinen) uit zien gaan? 

Maar door handige rekentrucs wordt dat slechts ten dele meegenomen in de berekeningen. Ook de eerder in een reactie in deze krant door mij genoemde stikstofdepositie in natuurgebieden door bijvoorbeeld honden wordt nergens benoemd. Weet u nog: één hond (van de twee miljoen) die elke dag in een natuurgebied zijn behoefte doet, is erger dan een veebedrijf met 100 koeien op 150 meter afstand ervan!

KAPITAAL Boeren drijven van vader op zoon een onderneming, vaak met levende have. Het is hun bron van inkomen, waarvoor vaak grote leningen zijn aangegaan. Zij bieden steeds weer  perspectief aan komende generaties. De grond die overwegend aan hen in eigendom toebehoort, is hun kapitaal, de basis voor het voortbestaan van hun onderneming. 

En natuurlijk zijn hun bedrijven in omvang gegroeid. Was het niet Sicco Mansholt, onze toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, die destijds het kleine boerenvraagstuk benoemde en pleitte voor opschaling van de boerenbedrijven? En nu wordt de duurzame weg terug bejubelt, het kan verkeren. Moeten al die minibedrijven toch aan al de huidige regels voldoen? Iedereen weer (met de auto) melk halen bij de boer..? De grootgrutters jagen tegenwoordig met hun handelswaar langs de deur, inclusief melk en vlees. Weet dat er nog steeds geen cent Europese subsidie gaat naar landbouwbedrijven met een schaalomvang beneden de drie hectare.  

ZONDER DWANG De boeren hebben enerzijds grond en anderzijds stikstofrechten. In dat verband wil ik nog even de beperkte oppervlakte van onze staat in uw herinnering brengen. Waar wil men vanaf, ik zeg het maar even kort door de bocht: boerengrond (bij natuurgebieden). Wat komt men tekort: grond voor woningbouw. Wat zou er mooier zijn dan dat boeren zonder dwang in de gelegenheid worden gesteld hun stikstofrechten te gelde te maken en dat het mogelijk wordt dat hun grond waar mogelijk door herbestemming tot bouwgrond wordt gemaakt, zodat zij de beschikking krijgen over grond met het etiket bouwgrond. Ook andere herbestemmingen, zoals recreatie en natuur, kunnen plaatsvinden.

PERSPECTIEF Gemeenten en provincies bepalen de inhoud van bestemmingsplannen. Zij gaan hierover. Maar een groot masterplan om de revenuen hiervan bij de boeren te laten komen, moet de centrale overheid gestalte geven. Ga inventariseren wie wat wil. Wij kunnen van de ene op de andere dag van baan veranderen, een boer kan dat niet! De boeren hebben er gewoon recht op. Kortom minister, biedt de boeren, onze boeren, perspectief. Treed in overleg en luister naar hen. Zij hebben vaak eeuwenoude rechten en dat moet u zich goed realiseren. Het tot heden gevoerde beleid schiet echt tekort. De boeren demonstreren woensdag in Stroe dan ook niet voor niets.

G. Engelen, Lunteren

Het bericht OPINIE: ‘De boeren protesteren niet voor niets’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl