‘Petje af voor de coalitiepartijen’

OUDERKERK Het nieuwe college is een feit. Ouder-Amstel Anders, VVD en GroenLinks staan de komende vier jaar aan het roer. Het college bestaat geheel uit vrouwen en daarmee onderscheidt Ouder-Amstel zich van de meeste andere gemeenten. Voor de nieuwe coalitie werd gesmeed, waren elf avonden aan gesprekken nodig. Deze werden geleid door Arjen Jensema, die de rol van technisch voorzitter vervulde. Hij blikt terug op de onderhandelingen.

De rol was niet nieuw voor Jensema, vier jaar geleden deed hij hetzelfde. “Als technisch voorzitter begeleid ik het proces en bewaak ik de voortgang. Ik let erop dat de standpunten van alle partijen voldoende worden vertegenwoordigd. Ik heb daarbij een neutrale rol, ik heb geen politiek belang.” Het proces duurde ditmaal wat langer dan vier jaar geleden. “Dat had onder meer te maken met de vorm die is gekozen. Vorige keer werd ook overdag en in het weekend vergaderd. Ditmaal alleen op de avond. Begrijpelijk, want de meeste onderhandelaars deden het naast hun betaalde baan.” 

KANSRIJK Ouder-Amstel Anders, de grootste partij bij de verkiezingen, had in het voortraject een informateur aangesteld, Mart Kneepkens “Na gesprekken met alle zes partijen achtte hij een coalitie van Ouder-Amstel Anders, GroenLinks en VVD het meest kansrijk.” Met deze partijen zijn de coalitieonderhandelingen voortgezet. “De partijen verschillen op sommige vlakken van elkaar, maar binnen de gemeentelijke politiek zijn de overeenkomsten tussen de partijen meestal groter dan de verschillen. Ze willen allen het beste voor de inwoners, zoals het behoud van groen en het zorgen voor een prettige woonomgeving.”

VERTROUWEN Gaandeweg de gesprekken zag Jensema het vertrouwen tussen de partijen groeien. “Sommige onderhandelaars kenden elkaar al, maar dat gold niet voor iedereen. Het vertrouwen tussen de partijen is heel belangrijk om tot een goed coalitieakkoord te komen.” Bij het opstellen van het akkoord werd ook geluisterd naar andere partijen, inwoners en organisaties die actief zijn binnen de gemeente. “Dat is op twee momenten gedaan: voor het opstellen van het plan, en nadat het concept akkoord gereed was. Er is serieus gekeken naar de input van anderen. Op meerdere vlakken is deze input ook in het akkoord verwerkt, ook al had geen van de betrokken partijen dit standpunt in zijn verkiezingsprogramma. Dat vond ik mooi om te zien. Een voorbeeld is de aanpak van drank en drugs. Dit is aangescherpt dankzij input van anderen.”

VERTREK Spannende momenten waren er ook, tijdens de onderhandelingen. “Windmolens, dat was een lastig onderwerp voor de partijen om overeenstemming over te bereiken. Daarom is besloten om dit onderwerp nogmaals voor te leggen aan de inwoners van de gemeente.” Een ander spannend en voor Jensema verrassend moment was de aankondiging van het vertrek van wethouder Axel Boomgaars naar Hoorn. “We waren al bezig met de onderhandelingen toen het nieuws kwam. Het was een emotioneel moment, maar voor Boomgaars is het een mooie kans. Gelukkig kon GroenLinks snel een nieuwe wethouderskandidaat aandragen. Het proces heeft daardoor slechts anderhalve week vertraging opgelopen. Met Jacqueline de Maa heeft men een wethouder met ervaring binnengehaald.”

BEZUINIGINGEN Makkelijk worden de komende vier jaar niet voor het gemeentebestuur. “Er moet 3 tot 5 miljoen euro worden bezuinigd. Dat betekent aan de ene kant minder uitgeven en aan de andere kant zorgen dat er meer inkomsten komen. Voor mijn gevoel is hier een goede afweging gemaakt. Voor alle partijen doet het bezuinigen pijn, maar ze hebben wel getracht om met elkaar tot een juiste en oprechte afweging te komen. Dat is geen gemakkelijke opgave. Petje af voor deze partijen die ook in een financieel lastige tijd de verantwoordelijkheid op zich willen nemen.”

Naomi Heidinga

Het bericht ‘Petje af voor de coalitiepartijen’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl