Animo voor coronaprik in Barneveld en Voorthuizen

[VOORTHUIZEN/BARNEVELD] De corona-vaccinatiebus van de GGD die de afgelopen weken elke zaterdag in Voorthuizen stond, is druk bezocht. ,,Afgelopen zaterdag zijn er bij deze bus bijvoorbeeld 93 mensen gevaccineerd”, zegt gemeentewoordvoerder Jasmijn Heere. Ook op de ‘pop-up-locatie’ bij Buurthuis Bronveld in Barneveld is de animo om zich te laten inenten tegen corona behoorlijk groot. Hier komen op de dinsdagen gemiddeld 85 mensen per keer om een vaccin te halen. Dit gebeurt zonder afspraak.

De GGD Gelderland-Midden zette de vaccinatiebus enkele weken in in Voorthuizen, nadat de vaste priklocatie in het oude dorpshuis ‘t Trefpunt was gesloten. De komende periode wordt de vaccinatiebus elders in de regio Gelderland-Midden ingezet. De gemeente hoopt dat de vaccinatiebus de komende maanden vaker te kunnen verwelkomen. De pop-up-locatie in Bronveld aan de Zonnebloemstraat blijft voorlopig geopend tussen 13.00 en 18.00 uur op dinsdag. En mocht het nodig zijn om de vaste priklocatie in Voorthuizen (in het oude dorpshuis ‘t Trefpunt) te heropenen, dan kan dat binnen korte tijd, aldus Heere.

De GGD laat weten te vermoeden dat de prikbus zo goed wordt bezocht, doordat de coronabesmettingen de afgelopen weken zijn toegenomen. Er lijkt zich een corona-zomergolf te ontwikkelen: vorige week was het aantal besmettingen 64 procent hoger dan een weer eerder. Het ziektebeeld van de besmette personen is over het algemeen niet ernstig; zij hebben over het algemeen milde klachten. Toch kunnen kwetsbare groepen of mensen die niet zijn gevaccineerd nog altijd ernstig ziek worden.

Gevraagd naar de verdere voorbereidingen van de gemeente op een nieuwe coronagolf, laat Heere weten dat Barneveld in nauw contact staat met de GGD over een intensivering van de voorlichting. ,,Hiervoor lopen de voorbereidingen. Het gaat dan zowel om mondelinge voorlichting als voorlichting via (social) media.”

De communicatie over de mogelijkheid om een vaccin te halen tegen corona, blijft verder doorlopen. De afgelopen tijd stond er nog geregeld berichten op de gemeentepagina over corona en coronavaccinaties. De GGD heeft op verschillende plekken in de gemeente voorlichting gegeven. Van alle Nederlandse gemeenten is het percentage mensen dat zich heeft laten inenten tegen Covid-19 in Barneveld nog altijd relatief laag. 52 procent van de volwassen Barnevelders heeft de basisserie coronaprikken gehad én een boosterprik. Landelijk is dat percentage 64 procent, aldus het RIVM.

De woordvoerder zegt dat de gemeente haar inwoners blijft stimuleren om zich met een prik alsnog tegen het virus te beschermen. ,,We willen de drempel om een vaccinatie te halen laag houden en hebben gemerkt dat daar animo voor is. Anderzijds kunnen mensen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren, alsnog veel doen om te helpen de verspreiding van corona zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook daar richten we ons in de communicatie op. Voorlichting blijft hierin belangrijk.”

Voor mensen met een laag inkomen blijft de gemeente bijvoorbeeld gratis zelftests beschikbaar stellen, om een nieuwe coronagolf zoveel mogelijk af te remmen. ,,Ook stellen we gratis zelftests beschikbaar aan Oekraïense vluchtelingen. De afgelopen periode hebben we verder ook gratis zelftests gegeven aan maatschappelijke organisaties.”

Om het welzijn van haar inwoners op peil te houden, iets dat gedurende eerdere coronagolven zwaar onder druk stond, heeft de gemeente vorig jaar het actieplan ‘Aandacht voor elkaar’ opgesteld. Hier ondersteunde de gemeente tientallen welzijnsprojecten voor jongeren en ouderen met rijksgeld. Het gaat om activiteiten van het Centrum voor Jeugd en Gezin, Welzijn Barneveld en Be Active & Creative. De gemeente kan nog geen update geven over de uitvoering van dit plan.

,,Daarnaast werken we samen met partners aan het Nationaal Programma Onderwijs”, zegt Heere. ,,Via dit programma heeft de gemeente geld ontvangen om, in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen bij het cognitief, executief en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren.”

Jannes Bijlsma

Het bericht Animo voor coronaprik in Barneveld en Voorthuizen verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl