Nieuwe coalitie Houten wil geen verhoging van de OZB

[HOUTEN] De financiële situatie is niet al te rooskleurig, toch wil de nieuwe coalitie van ITH, NatúúrlijkHouten, VVD en SGP niet dat de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor inwoners stijgt. Wel zal deze meebewegen met de inflatie, waardoor de belastingen toch al flink zullen stijgen. Bezuinigd zal worden op jeugdzorg en inhuur van externen. De leges voor verbouwingen gaan omhoog, omdat de gemeente nu niet kostendekkend werkt.

door Agnes Corbeij

Nu al is bekend dat de gemeente Houten vanaf 2026 met een financieel tekort zal kampen. Dit heeft te maken met de nieuwe manier waarop het Rijk geld (zo’n 30 miljard euro) gaat verdelen onder gemeenten. Grote gemeenten zullen in verhouding meer geld gaan krijgen dan nu, kleinere gemeenten krijgen minder. Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord benoemde Willem Zandbergen dat Houten een ‘nadeelgemeente’ is en dus vermoedelijk minder zal krijgen.  

BEGROTING De coalitie heeft veel ambitieuze plannen en tijdens de presentatie van het akkoord afgelopen maandag werd dan ook de vraag gesteld waar dat van betaald gaat worden. De coalitie wil voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een sluitende begroting opstellen en samen met inwoners bepalen waarop bezuinigd zal gaan worden. Hiervoor noemde Zandbergen het ‘Zeister Model’ als inspiratie.

In Zeist werd in januari 2021 een Inwoners Advies Commissie opgericht, bestaande uit 150 gelote inwoners. In zes themagroepen bedachten en bespraken zij samen wat ze belangrijk vinden voor een goed leven in Zeist. En ze kwamen samen tot ideeën om te besparen. Iets dergelijks zien ITH, NatúúrlijkHouten, VVD en SGP ook voor zich. 

BELASTING Wel wil de coalitie vooraf duidelijk maken dat de OZB niet wordt verhoogd, omdat inwoners al te maken hebben met hoge inflatie. Deze heeft natuurlijk ook al tot gevolg dat de belastingen en andere uitgaven stijgen. De hondenbelasting wil de coalitie afschaffen. In het akkoord staat daarover: ,,Nadrukkelijk wordt ervoor gekozen een beroep te doen op inwoners om de eigen leefomgeving schoon en veilig te houden.” 

Het geld dat nodig is voor de plannen moet voortkomen uit bezuinigingen op andere dossiers. Zo wil de coalitie de leges voor bouwvergunningen verhogen. ,,Op dit moment werkt Houten voor ongeveer 70-74% kostendekkend, dat vraagt om aanpassingen waardoor we meer in lijn komen met de ons omringende gemeenten.”

JEUGDZORG Ook willen de partijen minder externe krachten inhuren en op te stellen gebiedsvisies zoveel mogelijk combineren om dubbel werk te voorkomen. Ook op de jeugdzorg kan bezuinigd worden, zeggen ITH, NatúúrlijkHouten, VVD en SGP. Ze hebben vragen bij de effectiviteit en kosten van Samen Veilig en willen daarom een audit uitvoeren. Ook denken ze dat zorgvragen effectiever aangepakt kunnen worden, waardoor minder dure zorg ingekocht hoeft te worden. 

Het bericht Nieuwe coalitie Houten wil geen verhoging van de OZB verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl