Boeren trekken massaal naar Gelderse Vallei voor stikstofprotest

In het Gelderse Stroe worden woensdag duizenden boeren verwacht die gaan protesteren tegen de stikstof- en natuurplannen van het kabinet. De organisatoren van de actiedag willen “Den Haag de rug toekeren”. Ze vinden dat boeren onevenredig hard worden geraakt en noemen de stikstofplannen “onhaalbaar, onuitvoerbaar, onnodig en ongewenst”. Vanuit het hele land gaan boeren op hun tractoren naar het dorp in de Gelderse Vallei.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft de eigen achterban opgeroepen zich goed te gedragen, aanwijzingen van de autoriteiten op te volgen en niet met trekkers over de snelweg te komen. Dat is overigens ook wettelijk verboden. Toch kan de actie voor verkeershinder zorgen, alleen al door de omvang. De organisaties die meedoen aan het protest, waaronder ook LTO Nederland, verwachten een grote opkomst.

Op het programma staan diverse toespraken van boeren, bestuurders van boerenorganisaties en politici als Caroline van der Plas (BBB) en Roelof Bisschop (SGP). De actiedag wordt afgesloten met plattelandsrock van de Drentse band Mooi Wark.

Aanleiding voor de demonstratie is een plan dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat haar betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

Provincies moeten het komende jaar plannen maken om de doelen te halen. Vooral voor veehouders die in of pal naast beschermde gebieden een bedrijf hebben, is het zeer de vraag of ze daar kunnen blijven als de eisen van de minister blijven staan.

In de wet is vastgelegd dat 74 procent van de natuur die als ‘stikstofgevoelig’ is aangemerkt in 2035 niet meer overbelast mag worden. Wetenschappers hebben zogeheten Kritische Depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxiden die waarden overschrijdt, bestaat het risico dat de natuur “significant wordt aangetast”. Boze boeren vinden die waarden onrealistisch en willen dat ze uit de wetgeving worden geschrapt.

Verder pleiten de betogers voor “evenredige opgaves voor alle sectoren”. Die zegt het kabinet zelf ook te willen. Voor de industrie en het verkeer worden in de komende maanden plannen gemaakt om de uitstoot van stikstofoxiden te verlagen.

Het bericht Boeren trekken massaal naar Gelderse Vallei voor stikstofprotest verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl