Familiegraf Van Daalen

Oud-Bennekom wil graf op Leeuwerenk bewaren

[BENNEKOM] De Historische Vereniging Oud-Bennekom (HVOB) en de Historische Vereniging Gemeente Diever hebben in elkaar ondersteunende verzoeken aan het College van Burgemeester en Wethouders in Wageningen verzocht om handhaving van het familiegraf Van Daalen, dat zich sinds 1968 op de begraafplaats Leeuwerenk bevindt. Meerdere personen in het graf hadden bij leven grote lokale en bovenlokale betekenis.

Het graf stond enkele weken geleden op het punt geruimd te worden. Deze ruiming is inmiddels voorlopig uitgesteld. Zowel in Diever, als in Bennekom hoopt men nu dat de Beleidsadviseur Cultuurhistorie en met hem B&W overtuigd raken van de ingediende verzoeken en verhalen over de familie Van Daalen, waarvan meerdere leden in Wageningen en Bennekom grote cultuur-historische betekenis hadden.

Hermannus van Daalen (1e adjunct maire van Wageningen en Keizerlijk notaris, in de Franse Tijd) kocht in 1832 drie grafplaatsen naast elkaar op de Oude Begraafplaats in Wageningen. Een jaar nadat in 1939 zijn kleinzoon mr. Albertus Christiaan van Daalen werd bijgezet, werd deze begraafplaats gesloten voor verdere begravingen.

 “Mr. A.C.” was in zijn tijd een beroemdheid. Hij was lang Dijkgraaf van het Polderdistrict Wageningen en Bennekom, grootgrondbezitter in Bennekom en Diever (Drenthe), oprichter en voorzitter van de Bennekomse VVV en bevorderde als persoon in allerlei opzicht het Bennekomse toerisme. Hij bewoonde de door zijn vader Albertus van Daalen (rijksontvanger, buurtrichter, lid Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten) in het centrum van Bennekom gebouwde villa Dorpzicht. De villa stond prominent in het dorp: op de plaats van het huidige Bart van Elstplantsoen. “Mr. A.C.” zorgde in Bennekom voor de ontwikkeling van de Hullenberg. In 1919 bood hij de Bennekommers de koepel op de Hullenberg aan. Zijn naam staat er nog altijd gegraveerd. De Koepel is een Bennekoms merkteken. In het dorp bouwde hij een groot hotel.

In 1939 overleed Albertus Christiaan van Daalen na een lang leven van 85 jaar. In 1940 werd de Oude Wageningse Begraafplaats gesloten. Nog later, rond 1965, werd de begraafplaats ook opgeheven. De drie naast elkaar liggende grafplaatsen van de familie van Daalen zijn toen uitgegraven. De stoffelijke resten van 26 gevonden personen zijn vervolgens in drie kisten in één graf herbegraven op de begraafplaats Leeuwerenk (nummer 109f). Als afdekking kwam er een hardstenen sluitsteen met opschrift ‘Familiegraf Van Daalen 1832 – 1939’. Bij de opgraving in 1968 werden opvallend veel resten van kinderen aangetroffen. Geen wonder, als men weet dat Albertus van Daalen liefst acht kinderen jong zag sterven, waarna “Mr. A.C.” als laatste en ‘enig kind’ overbleef.

“Mr. A.C.” was bij leven, behalve in Bennekom, ook in Diever een zeer gezien en gerespecteerd mens. Hij verwierf in Diever veel grond (landgoed Berkenheuvel bestaat nog steeds) en ging voorop in het bebossen van eind negentiende/begin twintigste eeuw ontstane zandverstuivingen die de dorpen en akkerlanden rondom bedreigden. Er werd een, nog altijd aanwezig, monument voor hem opgericht.

De HVOB en de Historische Vereniging gemeente Diever verwachten met hun verzoek te bereiken dat het graf van de familie Van Daalen een beschermde status krijgt. 

Het bericht Familiegraf Van Daalen verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl