Vinger aan de pols bij onderhoud momumenten

[AMSTELVEEN] De gemeente Amstelveen houdt de vinger aan de pols als het gaat om de staat van het voormalige KwikFit-pand aan de Amsterdamseweg en het Jagershuis aan de Amstelzijde. Beide monumenten kampen volgens B en W met achterstallig onderhoud. De buitenzijde van het pand aan de Amsterdamseweg verkeert volgens de gemeente momenteel in vervallen staat en wordt er niet voldaan aan de instandhoudingsplicht voor gemeentelijke monumenten. De gemeente is daarom een handhavingsprocedure gestart. Voor het onderhoud van ‘t Jagershuis (rijksmonument) is met de eigenaar een plan van aanpak opgesteld. Inmiddels zijn er al werkzaamheden uitgevoerd.

Het college van B en W heeft de gemeenteraad per brief over de stand van zaken op de hoogte gebracht. Beide zaken spelen al jaren. De Vereniging Historisch Amstelveen uitte in 2018 per brief haar zorgen over het duurzaam behoud van het toenmalige KwikFit-pand aan de Amsterdamseweg. In datzelfde jaar is het pand aangewezen als gemeentelijk monument. Het college van B en W koos er op dat moment voor niet meteen te handhaven, maar bij verdere verslechtering van de situatie alsnog handhavend op te treden. Toezichthouders hebben volgens B en W in april geconstateerd dat er sinds december 2018 geen enkel onderhoud heeft plaatsgevonden en de uiterlijke staat zienderogen verslechtert.

[JAGERSHUIS] Met de pandeigenaar van ‘t Jagershuis is begin februari overeenstemming bereikt over de onderhoudswerkzaamheden die op korte termijn moeten worden uitgevoerd om aan de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten te voldoen. Het plan van aanpak van de pandeigenaar voldoet aan de eisen die het college van B en W heeft gesteld naar aanleiding van het advies van de Erfgoedcommissie. De onderhoudswerkzaamheden moeten in augustus 2022 zijn afgerond. Een toezichthouder van de gemeente controleert regelmatig de voortgang.

[BEHOUD ERFGOED] “In Amstelveen hechten we veel waarde aan ons historisch en cultureel erfgoed samen met de Vereniging Historisch Amstelveen en andere betrokkenen,” zegt wethouder Herbert Raat (Monumenten) in een toelichting. “We houden dan ook in de gaten of er bij monumenten wordt voldaan aan de instandhoudingsplicht. Monumenten maken Amstelveen onmiskenbaar tot het Amstelveen dat wij kennen, met haar eigen ontstaansgeschiedenis en haar eigen identiteit. Het duurzaam behoud van dat erfgoed is dan ook van groot belang.”


‘t Jagershuis aan de Amstelzijde. – Archief BDU/Naomi Heidinga

Het bericht Vinger aan de pols bij onderhoud momumenten verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl