Vragen over toespraak burgemeester Ede bij boerenprotest

[EDE] De toespraak die burgemeester René Verhulst van Ede heeft gehouden bij het boerenprotest in Stroe heeft vragen opgeroepen bij Mens en Milieu Ede en D66. Overigens deed Verhulst zijn bijdrage als voorzitter van de regio FoodValley. De partijen wilden er vragen over stellen tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering, maar de coalitiepartijen verhinderden dit. Met als argument dat vragen 24 uur van te voren gesteld moeten worden, werd besloten dat Verhulst er in een later stadium op zal reageren. 

Bij het boerenprotest heeft Verhulst gezegd dat de economie van de regio FoodValley keihard wordt geraakt wanneer de plannen tot een forse reductie van de veestapel in deze regio wordt uitgevoerd. ,,Als ik mensen spreek dan zegt niemand dat er niets moet. We kunnen best wel wat, maar niet alles. Volgens mij ligt de oplossing in het midden. Wij zijn als FoodValley al een tijd bezig met innovatie. We kunnen daar naar mijn gevoel veel meer uithalen dan nu het geval is. Richt je daar eens op. Wij zullen als bestuur van de regio FoodValley bewaken dat die economische toekomst voor jullie, voor iedereen gewaarborgd blijft.”

De vragenstellers willen weten of Verhulst op eigen initiatief naar Stroe is gegaan of door de organisatoren is uitgenodigd. ,,Recentelijk maakte het RIVM bekend dat de positieve effecten van innovatieve stalsystemen tot wel 380 procent worden overschat. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit gaven aan dat er door boeren gesjoemeld wordt bij de opgave van toegepaste technoligieën waardoor een te gunstig beeld ontstaat. Wij zijn benieuwd waarop u uw ´gevoel´ baseert dat technische innovatie een groot deel van de oplossing zou kunnen zijn.”

Mens en Milieu Ede en D66 vragen zich ook af waarom Verhulst in zijn toespraak geen uiting heeft gegeven aan de afspraak in het bestuursakkoord dat Ede de nationale doelen onderschrijft voor stikstofreductie en zich ervoor inzet deze te behalen. ,,U hield uw toespraak naast een spandoek van de Farmers Defence Force (FDF), een radicale boerenorganisatie die de stikstofproblematiek ontkent, holocaust-vergelijkingen maakt en in de media persoonlijke dreigementen uit aan het adres van politici. Bent u het ermee eens dat dan de indruk zou kunnen ontstaan dat u geen onoverkomelijke problemen hebt met de opvattingen van FDF over stikstof.” 

door Gerard van Wijk

Het bericht Vragen over toespraak burgemeester Ede bij boerenprotest verscheen eerst op Nieuws.nl.

Bron: Nieuws.nl